Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Yeni Proje, Netmap projesine başlanacağı zaman olması gereken standart yapıdaki dosyaları yükler. Netmap projesi için gerekli olan veri tabanı .MDB (MS Access) ile .NCZ dosyasındaki tabaka yapısı bu işlem ile yüklenir. Referanslar altında veri tabanı ve katman yöneticisinde ise standart tabaka yapısı gözlenecektir. Netmap yetenekleri kullanılarak oluşturulan objeler otomatik olarak bu dosyalar ile ilişkilendirilir. Proje saklanıp tekrar yüklendiğinde aynı veri tabanı ve tabaka yapısı ile beraber yüklenecektir.

Info
iconfalse

NETMAP.NCZ şablonu seçildiğinde ekrana standart tabaka yapısı yüklenir. NETMAP_TAKBIS.NCZ seçildiğinde ise standart tabaka yapısı ve veritabanı bağlantısı yüklenir.

Note
iconfalse

Uygulama Menüsü ile açılan Yeni Proje Şablonu bölümünde de Netmap'e ait şablonlara erişim sağlanabilmektedir.

Note
iconfalse

İmar Dağıtım, Nettop ve Netkamu editörlerine tapu verileri aktarılırken veritabanı bağlantısı bulunan NETMAP_TAKBİS şablonu kullanılmaktadır.

Warning
iconfalse

NETMAP_TAKBİS.NCZ şablonu yüklendiğinde veri tabanında konumsal tablolar üzerinde ünlem işaretleri bulunur. Bunun nedeni şablonun spatial yapıda olmamasıdır. Bu durum çalışmalarınızda herhangi bir soruna neden olmaz.

Column
width50%

Image Modified

Image Modified

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>