Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

İşlemin amacı, İmar Planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacı ile yapılan işlemdir. 3194 sayılı imar kanununa göre tescile konu olan işlemdir.

Warning
iconfalse

İşlemin yapılabilmesi için ihdas edilecek alanlar çizilerek kapatılmış olmalıdır. İhdas alanları parselle keşişmeli ya da en az bir kenarı ortak olmalıdır.

Info
iconfalse

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Info
iconfalse

İşleme girildiğinde "Birleştirme Yapılsın" fonksiyonu seçilirse ihdas+tevhid işlemi gerçekleşir.

Info
iconfalse
titleİşlem Sonucu
  • Ihdas olan parseller PASIF_PARSEL tabakasına atılır ve tabakaları kapalı olur. Yani eski durumlarını korurlar. Fakat bu parseller dengelemeye katılmazlar.
  • Yoldan ihdas olan parsel, ihdas alan ile birleşir ve bir önceki alan değerini korumaz.
  • Yeni oluşan parsel, ada içindeki en son numarayı alır.
  • Bu işlem sonunda istenirse dengeleme yapılabilir.
  • İhdas sonunda oluşan parsel PARSEL tabakasında olur.
  • Gerektiğinde ihdas parseli ile işleme konu olan parsel birleştirilmeyebilir. Bu durumda iki ayrı parsel oluşur. İşleme konu olan parsel aynı isimde ve PARSEL tabakasında kalır. Yeni oluşturulan ihdas parseli ada içindeki en son numarayı alır ve PARSEL tabakasında olur.

Column
width60%

Image Modified

İşleme giren ve işlem sonucu oluşan yeni parsel raporlanır.

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>

...