Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Edit Project

Section
Column
width50%
Info

Proje Düzenle menüsü yardımı ile aktif projede düzenleme işlemleri yapılabilmektedir. Üzerinde çalışılan *.NCZ dosyasında kullanılmayan tanımlar temizlenebilir, çeşitli kriterlere göre çift objeler ayıklanabilir.

Info
iconfalse
titleKullanılmayan Tanımları Temizle

Projenizde içinde hiç obje olmayan tabakalar, hiç kullanılmamış çizgi tipleri ya da bloklar olabilir. Bu işlem kullanılmayanları kaldırır. Kaldırılan tanımlara daha sonra ihtiyaç duyarsanız manuel olarak ilgili yerlerden yüklemeniz gerekir.

Info
iconfalse
titleÇift Objeleri Ayıkla

Bir projede alan, nokta, yazı gibi objeler, aynı isimde birden fazla kullanılmışsa bunları temizlemek için Çift Objeleri Ayıkla işlemi yapılmalıdır. Bu objeler aynı projeyi 2 kere ekleyerek , ya da farklı zamanlardaki , ya da farklı kişilerin çalışmalarındaki aynı objelerin bir araya gelmesi gibi durumlarda oluşmuş olabilir. Çift olarak tespit edilen objelerin aktarılacağı tabaka adı verilir. Standart olarak buradaki tabaka adı ' ÇİFT_OBJE' dir. Objeler Obje Seçim Aracı (?) ile seçilirler.

Info
iconfalse
titleÇift Koordinatlı Objeleri Ayıkla

Bir projede alan, nokta, yazı gibi objeler, aynı isimde ve aynı koordinatlarda birden fazla kullanılmışsa bunları temizlemek için Çift Koordinatlı Objeleri Ayıkla işlemi yapılmalıdır.

Çift koordinatlı olarak tespit edilen objelerin aktarılacağı tabaka adı verilir. Standart olarak buradaki tabaka adı "ÇİFT_ÇİZGİ" dir. Objelerin ayıklanmasında alttaki ya da üstteki objelerin ayıklanması kullanıcı tanımlıdır. Hata kriteri objelerin birbirlerine olan yakınlık kriterini belirtir. Objeler Obje Seçim Aracı (?) ile seçilirler.

Column
width50%