Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
titleNetcad Yenilikler
Section
Column
width50%

Geliştirilmiş 'Çizim' Yetenekleri

Netcad 7.6 ile gelen geliştirilmiş çizim yetenekleri sayesinde veri üretimi çok daha profesyonel ve akıllı hale gelmiştir.

Netcad 7.6 "açı, sapma , eğim, otomatik yakalama ve obje izleme" gibi birçok geliştirilmiş çizim aracı ile proje üretimini kolaylaştırır; çizimin her aşamasında kullanıcıya metrik bilgilerini anlık ve dinamik olarak gösterir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tk8c2mW3Iuo?list=PLrD9FRJJK3rzG1KkimOVJwSyyTKGDzgSr" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Geliştirilmiş Çizim Yetenekleri

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Akıllı ve Geliştirilmiş 'Veri Düzenleme' Yetenekleri

Netcad 7.6 akıllı ve geliştirilmiş veri düzenleme yetenekleri sayesinde obje bazında uygulanabilecek düzenlemeleri siz daha işleme başlamadan önerir. Geliştirilmiş düzenleme işlemlerinin tümüne ise düzenlenecek obje üzerinden otomatik olarak ulaşılır.

Netcad 7.6 obje düzenleme işlemlerinde sunduğu akıllı yapı sayesinde tek bir işlem ile objeye bağlı tüm yapının dinamik olarak düzenlenmesini sağlar. Bu sayede proje süreçlerinde veri düzenleme için harcanan zamandan kazanım sağlanır ve olası hataların önüne geçilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P6K_0Oji390?list=PLrD9FRJJK3ryOh617VzQVf2BQPcbvDTFj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Akıllı 'Notlar' ile Kontrollü Proje Yönetimi

Netcad 7.6 ile gelen, projelere koordinat bazlı notların eklenebilmesi yeteneği sayesinde, proje yapım süreci içerisinde yapım mühendisleri ve kontrolörler arasındaki bilgi alışverişi profesyonel anlamda sağlanmış olur.

Projeler içerisinde istenilen koordinatlara eklenen akıllı notlar üzerinden sağlanan bilgi akışı ile projede değişiklikler yapılır; tamamlanan isterler için notlar etiketlenir. Proje üzerinde alınan notlar listesi ile grafik proje dinamik grafik sözel ilişki içerisindedir. Proje notları ayrı bir çıktı olarak da alınabilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5KAWtQh6xf4?list=PLrD9FRJJK3rw7LMKTJfyaVfOV3O9PYiCV" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

 

 

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Geliştirilmiş & Hızlandırılmış Çıktı Yetenekleri ve Yüksek Performansta Kartografi

Netcad 7.6 ile her ölçekteki projenin çıktıya hazırlanma süreçleri kolaylaştırılmış ve çıktı performansı hissedilebilir ölçüde iyileştirilmiştir.

Netcad 7.6 ile gelen Layout yapısı sayesinde farklı ölçeklerde ve istenilen sayıdaki projeler tek bir çıktı tasarımı ile çıktıya hazır hale gelir.

Netcad 7 ile gelen Kartografik Çizim yeteneğinin aktif proje üzerindeki çalışma performansı da büyük ölçüde artırılmıştır.

Section
Column
width50%

Bütünleşik & Dinamik & Proje ile Her An Etkileşimli '3D-Üç Boyut Arayüzü' 

Netcad 7.6 iki boyutlu planimetrik proje düzlemi ile 3D proje düzlemini anlık etkileşimli ve dinamik hale getirmiştir. Bu sayede 3D projeler için ayrı bir çalışma yapılması gerekmez; projeler iki boyutlu düzlemde çalışılırken ekstra bir işleme gerek duyulmaksızın herhangi bir anda 3D ortama aktarılabilir.

Netcad 7.6 ile 3D ortamda yapılan bir işlem 2D ortamda, 2D ortamında yapılan bir işlem de 3D ortamda eş zamanlı olarak gerçekleşir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fHtb9VpT8gg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

 

 

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Raster Yükseklik Verileri Üzerinden Proje Yönetimi

Netcad 7.6 ile yükseklik bilgisine sahip olan tüm raster veriler sayısal yükseklik girdisi olarak kullanılabilirler. Bu sayede proje süreçlerinde üçgen model bağımlılığı ortadan kalkmıştır. Raster yükseklik verileri üzerinden enkesit ve boykesit oluşturma, objelere kot bilgisi kazandırma, eşyükselti eğrisi geçirme, 3D ortama aktarma, hacim-kübaj hesaplamaları ve tüm yükseklik bazlı analizler gerçekleştirilebilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/57zfXGqBjug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Doküman Bazlı Tablosal Verilerin GIS Gereksinimi Olmaksızın CAD Projelerine Entegrasyonu

Netcad 7.6 ile saha çalışmalarında sıklıkla toplanan doküman bazlı tablosal verilerin CAD projelerine entegrasyonu mümkün hale gelmiştir. Örneğin; bir hâlihazır projesinde bulunan her bir bina için sahadan toplanan kat sayısı, yapı türü, çatı tipi, yapım yılı vb. öznitelik bilgilerine bir Excel dosyasından tek bir işlem ile aktarılabilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0pp5Aemao2U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

 NETCAD GIS

Column
width50%

'Katalog' Yeteneği ile Masaüstü Ortamda Çoklu Veri Yönetimi

Netcad 7.6 ile gelen Netcad Katalog özelliği ile herhangi bir dizinde yer alan tüm proje ve dosyalarıntaranarak gridal bir yapı üzerinde OGC/CAT standartlarında yönetilmesi ve kullanılması sağlanır.

Netcad Katalog'ta listelenen dosyalar Netcad ortamında açılabilir, aktif projeye referans olarak eklenebilir, seçilen kayıtlar yeni bir dizin altına kopyalanarak arşivlenebilirler.

Netcad Katalog, proje dosyalarının kronolojik olarak yönetimini de sağlar. Belli zaman aralığında çalışılan, görüntülenen ve güncellenen proje dosyaları filtrelenerek yönetilebilirler.

Netcad Katalog aynı zamanda mükerrer kayıtları da (aynı tarih, aynı isim, aynı boyut vb. özelliklere bakarak) otomatik olarak listeler.

Netcad Katalog farklı kişilerin bilgisayarlarında bulunan verileri proje sınırları ile birlikte gösterir; bu sayede masaüstü ortamda birlikte çalışabilirliğe olanak tanınır.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wfl-c8Ajn0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleNetcad 7 Yenilikleri
Section
Column
width50%

'Otomatik Yakalama/Auto Snap' Yeteneği

Netcad 7 GIS ile gelen 'akıllı yakalama' özelliği sayesinde proje ve veri üretimi son derece hızlı ve kolay hale gelmiştir. Ayrıca çok karmaşık veri yapısındaki projelerde bile kolaylıkla veri üretimi gerçekleştirilebilecek, bu sayede projeciler için çok önemli olan 'zaman'dan da büyük oranda kazanım sağlanacaktır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e4r8xlQyKm4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

CAD Yeteneklerinde Geliştirme ve Yenilikler

Veri düzenleme için 'Uzat', 'Kes' ve 'Kır' işlemleri akıllı ve çoklu yapıda çalışabilir duruma gelmiştir.

'Daire' ve 'Yay' işlemleri de tamamen yenilendi; veri üretimi sırasında olası tüm alternatifleri dinamik ve akıllı yapıda gerçekleştirerek veri üretilebilir.

Netcad 7 ile 'Dizi Araçları' da yenilendi ve daha dinamik bir yapıya kavuştu.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1HYp5ZfkCoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xIglHwRRFi0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Arayüz İyileştirmeleri

Netcad 7 ile çeşitli arayüz iyileştirmeleri de gerçekleştirilmiştir.

Birden fazla proje ile çalışılması durumunda seçilen projelerin ön izlemeleri ile projeler bir arada yönetilebilir.

Şerit menülerdeki düzenlemeler ile daha fazla kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Mimar fonksiyonları, şerit menüler üzerinden dinamik olarak yönetilebilmektedir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nxeLU2ZqHDw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Tabakalar, Hattipi ve Sembollerin Filtrelenebilme Yeteneği

Netcad 7 ile projelerdeki CAD tabaka kalabalığı sorun olmaktan çıktı; aradığınız tabakalara ilişkin birkaç harfi tabaka filtresine yazarak tabakalar çok daha kolay yönetebilir; tabakaları filtrelemek için basit SQL seçim özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Filtreleme yeteneği, hattipleri ve semboller için de kullanılabilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tpKhyDaW8ik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Kartografik Çizim

Netcad 7 ile gelen kartografik çizim yeteneği sayesinde yüksek kalitede proje çıktıları alabilmek mümkün hale gelmiştir.

Kartografik çizim yeteneği, proje yapımı aşamasında da Netcad 7 üzerinde kullanılabilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/haoO24adL6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width100%

Sık Kullanılan İşlemleri İçin Hazır Mimar Modelleri

Netcad 7 ile proje süreçlerinde vakit alan veri düzenleme ve kontrol işlemleri tek bir işlem ile gerçeklenebilir hale gelmiştir, CAD verilerinin topolojik düzenlemelerinin yapılıp GIS yapısına aktarılması, veri düzenleme işlemleri, hatalı geometri kontrolleri, geometri toplamlarının bulunması gibi işlemler hazır mimar modelleri ile gerçekleşebilmektedir. Mimar'ın esnek ve modellenebilir yapısı ile sınırsız model de kullanıcı tanımlı olarak oluşturulup kullanılabilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zXxL1FInOA4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-chydxLc0hk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oYlguY6pYrU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5tvvIh1VdOM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Yeni Seçim Araçları & GIS-CAD Bir Arada Dinamik Konumsal Seçim Yeteneği

Netcad 7 ile gelen yeni seçim yetenekleri ile çok katmanlı CAD ve GIS projelerini yönetmek ve karmaşık projeler içerisinden istenilen verilere ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Seçim arayüzü üzerinden seçim işlemine girecek CAD ve GIS katmanlarını seçerek; bu katmanların, geometrileri, öznitelik ve konumsal bilgilerini seçim kriteri olarak belirleyebilirsiniz.

'Konumsal Seçim' yeteneği ile ileri seviye sorgular gerçekleştirilebilir. Bu sayede grafik ve sözel veri ilişkileri ile iteratif konumsal sorgular yapmak da mümkün hale gelmiştir.

Seçim için kullanılan kriterler aynı zamanda katmanlar için de süzgeç kriteri olarak kullanılabilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hE2XNQ9p4TI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width100%

DEM, DTED, SRTM, GDEM vb. Tüm Raster Yükseklik Verilerinin 'Sayısal Arazi Modeli'ne dönüştürülebilmesi

Netcad 7 ile birlikte raster yapıdaki tüm yükseklik verilerinizi anında vektör yapıda koordinatlı yükseklik noktalarına dönüştürebileceksiniz. Bu sayede bu verilerden sayısal arazi modeli oluşturabilecek, enkesitler, profiller alabilecek, tüm yükseklik bazlı topografik, hidrotopografik, hidrolojik, çevresel analizleri, görünürlük ve üç boyut (3D) analizlerini yapabilecek; bu verileri tüm mühendislik ve CBS projeleriniz için veri üretimi süreçlerinde altlık olarak kullanabileceksiniz.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wE6OlOI0ZdQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Konumsal Veriler İçin 'Geri Al/Yeniden Yap'

Netcad 7 ile veri tabanı bağlantılı GIS projelerinde tüm işlemler için 'Geri Al/Yeniden Yap' (undo/redo) yeteneği eklenmiştir.

Veri Karşılaştırma Aracı

Netcad 7 yeniliklerinden 'veri karşılaştırma aracı' sayesinde, CAD ve GIS proje ve verilerini birbiri ile karşılaştırabilecek; farklılıkları izleyebilecek, birindeki özelliği diğerine karşılaştırma arayüzü üzerinden kolaylıkla aktarabileceksiniz.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oOsT8W5-Eb0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width100%

TUCBS Temalarına Uygun Hazır Veri Tabanı ve Sayısallaştırma Kalemleri

Netcad 7 içerisinde TUCBS temalarına ilişkin şemalarda yayınlanan standartlarla birebir uyumlu veritabanı tasarımları ve bu veritabanları üzerinde standart veri üretebilmeyi sağlayan kullanıma hazır sayısallaştırma kalemleri yer alır. Bu sayede projeler yayınlanmış TUCBS standartlarında kolaylıkla üretilebilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3S52LLAfZJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Konuşan Netcad

Netcad 7, işlem adımlarında kullanıcısı ile konuşarak, bir sonraki adımda yapması gerekenler konusunda yönlendirmektedir.

Localtab
activetrue
titleÖzellikler
Ncspot

'NETCAD GIS', mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları için tasarlanmış, uluslararası standartları destekleyen CAD ve GIS teknolojisidir. NETCAD GIS, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu güç ve esnekliği sağlar. Özgün mimarisi ile çok güçlü CAD, GIS ve Raster entegrasyonu sunar. Tüm netcad masaüstü çözümleri NETCAD GIS anamodülü üzerinde çalışır.

Section
Column
width50%

Kolay, Hızlı ve Akıllı Veri Üretim Yapısı & Aranan Komutlara Anında Ulaşım!

Netcad GIS'de işlem gruplarının bir arada toplandığı kullanımı kolay dinamik şerit menüler yer alır, bu sayede proje sürecindeki tüm gereksinimlere kolaylıkla ulaşılır. Akıllı komut arama yapısı sayesinde, aranılan komutun birkaç harfini arama satırına yazarak aranan komutun şerit menü içerisindeki yeni konumuna anında ulaşılır.

Şerit menülerin akıllı yapısı sayesinde bir sonraki işlemde ne yapılacağına göre yakalama modları dinamik olarak devreye girer; bu sayede proje veri üretim işlemleri kolaylaşmış ve hızlanmış olur.

Şerit menüler ile senkronize çalışan her an aktif ve ilişkili kısa yolları kullanarak veri üretim hızınızı arttırabilirsiniz.

Sık kullanılan işlemler için düzenlenebilir kolay erişim menüsü yer alır.Proje üretimini kolaylaştıran mevzuatlarla uyumlu hazır sayısallaştırma menüleri kullanabilir.

Grafik ve sözel ilişkileri anlık olarak yönetebilen gelişmiş sorgulama fonksiyonları da proje veri üretim ve yönetim süreçlerinde kullanılabilir.

Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Yeni Bütünleşik ve Kolay Tabaka Yönetim Yapısı ile CAD, GIS, Raster ve Referans Katmanlar Bir Arada!

Netcad GIS projede yer alan tüm CAD, GIS, raster ve diğer referans tabakalar, 'Katmanlar' altında her an göz önünde birbirleri ile ilişkili olarak yönetilebilirler.

'Katmanlar' altından seçilen tabakalar sürükle bırak yöntemi ile sıralandığında çizim sıraları da dinamik olarak düzenlenirler.

Seçilen tabakalar, ayrı bir proje olarak kaydedilebilir, e-mail eki olarak gönderilebilirler.

Projenin tamamı ya da içerisinden seçilen tabakalar tek bir komut ile Google Earth'e aktarılabilir.

Section
Column
width50%

Online Haritalar Tek Bİr Tıklama İle Projelerde Altlık Olarak Kullanılabilir

Online haritalar, WMS ve WFS bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler. Örneğin projenizin altına Google uydu haritasını altlık olarak getirebilir. MEGSIS servislerinin sunduğu kadastro WMS ve WFS linkler de aynı proje üzerinde kullanabilir.

Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Gelişmiş Arama Yapısı ile Proje İçerisindeki Verilere, Pafta Lokasyonlarına, Kullanılmak İstenilen Sembol ve Bloklara Anında Ulaşım!

Netcad GIS'in çok amaçlı yeni arama motoru sayesinde projelerdeki tüm detaylara, netcad komutlarına, pafta lokasyonlarına anında ulaşılabilir. Online veri kaynaklarının sağladığı veriler içerisinde de aramalar yapılarak bulunan veriler, projelerde kullanılabilir.

Projeler içerisinde aranan grafik ve sözel verilere, sembol ve bloklara, arama satırına yazılan tek bir kelime ile ulaşılabilir.

Komut arama özelliği ile tüm eski ve yeni Netcad komutlarının şerit menüler içerisindeki yeni konumunu anında görülebilir, istenilen komutlar arama penceresi üzerinden de kullanılabilir.

Geocoding aramaları yaparak Google, Yahoo vb. geocode sağlayıcılar içerisinden aramalar yapılabilir, aranılan lokasyonun koordinatlarına anında dinamik olarak proje üzerinde gidilebilir.

Section
Column
width50%

Şablon Projeler ile Proje Sürecinde Tekrar Eden İşlere Son!

Projeksiyon bilgilerinin tanımlanması, kullanılacak raster verilerin coğrafi referanslanması, düzenlenmesi, komşu rasterlar için aynı işlemlerin uygulanması, paftaların oluşturulması, gridlerin oluşturulması vs. gibi her proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan işlemlere Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde gerek kalmamaktadır. Netcad GIS içerisindeki hazır şablonlar ya da hazırladığınız yeni şablonlar da oluşturularak listeye eklenip kullanılabilirler.

Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Kurum Standartlarında Hazır Çıktı Şablonları ile Tek Bir Tıklama İle Otomatik Çıktılar!

Netcad GIS içerinde bulunan kurum standartlarında hazırlanmış hazır çıktı şablonları sayesinde boyutu, tasarımı, lejandı, kuzey oku, başlığı, kurum logosu, plan notu, metin bilgileri, projeksiyon, ölçek bilgileri vb. tüm detayları içeren çıktılar tek bir tıklama ile oluşturulabilir. İsterseniz kendi çıktı şablonlarınızı da oluşturup projelerinizde kullanabilirsiniz.

Section
Column
width50%

Zengin Format Desteği ve Veri Tabanı Bağımsızlık!

Netcad GIS’in sunduğu zengin format desteği ve veritabanı bağımsız çalışabilme esnekliği sayesinde her formattaki raster ve vektör veri ile doğrudan birlikte çalışabilir; tüm veri tabanı yönetim sistemleri de kullanılabilir.

Netcad GIS bu sayede verilerin ve farklı yazılımların birlikte çalışmasını mümkün hale getirir; Netcad ile GIS verileri, Oracle, SQL Server, IBM DB2 ya da PostGIS ‘de doğrudan kullanılabilir

Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Netcad Mimar ile İş Akış Modelleri

Netcad GIS, 'Mimar' adında bir ‘model builder’ içeriyor.

Mimar’ın sunduğu hazır fonksiyonlar ile iş akış modelleri yaratılabilir, sunulan hazır analiz modelleri de tek bir tıklama ile kullanılabilir.

Mimar ile projelerinizde kullanacağınız overlay, tampon alan tanımlama, çok katmanlı değerlendirme, jeoistatistik, fonksiyonlar için uygun yer seçimi, yol orta hatlarının otomatik bulunması, hatalı geometrilerin bulunması..vb. basitten karmaşığa her model kolayca oluşturulabilir ve sonuca bu modellerle ulaşılabilir.

Section
Column
width50%

Uygulama Geliştirme Editörü

Yazılım geliştiriciler için Netcad GIS’in sunduğu esnek yapı ve hazır kod kütüphanesi ile istenilen tüm uygulamaları farklı yazılım dilleri kullanarak gerçekleştirilebilir ve Netcad içerisinde kullanılabilir. 

Column
width50%

NETCAD GIS

Section
Column
width50%

NETCAD GIS

Column
width50%

Netstore

Netcad GIS'in sanal mağaza uygulaması ‘netstore’ ile ihtiyacınız olan ücretli ve ücretsiz uygulamalara Netcad içerisinden interaktif olarak ulaşılabilir ve indirilen uygulamalar anında kullanılabilir.

Netstore, netcad modüllerinin de ihtiyacınız olan kadarına daha küçük parçalar halinde sahip olabilmenizi de sağlar.

Section
Column
width50%

'Online Yardım İçerikleri', 'Uygulama Dokümanları' ve 'Nasıl Yapılır Videoları' ile Netcad GIS kullanmak ve öğrenmek çok kolay!

Her an her yerden ulaşabilecek online yardım içerikleri, nasıl yapılır videoları ve uygulama dokümanları sayesinde Netcad GIS kolaylıkla öğrenilebilir.

Netcad'in 7/24 ücretsiz teknik destek platformu olan netcadportal'i de Netcad GIS içerisinden kullanarak projede o anda yaşanan bir sorunu anında netcad teknik destek ekibine ileterek çözüme ulaşabilir. Merak edilen bir konuya ilişkin dokümanlara, daha önce sorulmuş sorulara ve verilen cevaplara da Netcad GIS içerisinden anında ulaşılabilir.

Column
width50%

NETCAD GIS

 

 

Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Children Display
alltrue
depth3

Info
iconfalse

İndirilebilir Dökümanlar

Netcad GIS Yardım (PDF)

Column
width50%
Info
iconfalse

Örnek Uygulamalar

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsNetcad_Kr
cqllabel = "netcad_kr"

Info
iconfalse

Akademik Bildiriler

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsNetcad_Akademik_KR
cqllabel = "netcad_akademik_kr"

Info
iconfalse

Eğitim İçerikleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
labelsNetcad_Egitim_KR
cqllabel = "netcad_egitim_kr"

Section
Info
iconfalse

Teknik Videolar

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrD9FRJJK3rxvd3rM4v5cwO3HamvcaT2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
operatorAND
labelshaber,netcad
cqllabel = "haber" and label = "netcad"

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
operatorAND
labelsbaşarı,netcad
cqllabel = "başarı" and label = "netcad"

Localtab
titleÜrün Tanıtım Videosu

Ürün Genel Tanıtım Videosu

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3yEI7BfQbO8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>