Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleÖzellikler
Section
Ncspot

'ANALİST', temel ve ileri düzey topografik, hidrotopografik, hidrolojik ve çevresel analizlerin yanı sıra uzaktan algılama teknikleri ile uydu görüntülerinin analizi; temel ve ileri seviye konumsal analizlerin yapılabildiği; gerçekleştirilen bu analiz sonuçlarınında doğruluklarını farklı metodlara göre ölçülebildiği Netcad uygulamasıdır. 

ANALİST çok zengin analiz yetenekleri ile donatılmış bir uygulamadır. ANALİST yoğun olarak Netcad MİMAR yapısını kullanır. ANALİST modülü altında sunulan komutlar Mimar ile yapılabilecek analizlerin küçük bir yüzdesidir. Mimar içerisinde sunulan operatörleri kullanarak çok karmaşık analizler yapmak mümkündür. Detaylar

Section
Column
width50%

ANALIST

Column
width50%

Yüzey Analizleri

ANALİST; Yükseklik, Eğim, Bakı (Yön), Görünürlük analizleri ve çeşitli özelliklerde Rölyef haritaları hazırlanabilmektedir.

ANALİST; yüksekliğin ikinci türev topografik ve hidrotopografik analizleri olan;

 • Plan ve Profil Yamaç Eğriselliği (Gallant ve Wilson, 2000), 
 • Yamaç Eğimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000), 
 • Yamaç Yönelimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000) , 
 • Pürüzlülük (Relative Position, Slope Variability, Standart Deviation of Elevation, TRI/Riley)
 • Isı Yük Endeksi (Bruce and Dylan, 2002)
 • Nehir Aşındırma Gücü (SPI)
 • Özgül Havza Alanı
 • Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)
 • Topografik Nemlilik Endeksi (TWI), 
 • Yıllık Güneş Radyasyonu (Bruce ve Dylan 2002) analizleri yalnızca yükseklik girdisi ile farklı bilimsel metotlara göre gerçekleştirilebilir.

Detaylar

Section
Column
width50%

Uzaktan Algılama Teknikleri ile Görüntü Analizleri

ANALİST; uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama tekniklerini kullanarak farklı analizler yapma imkanı sunmaktadır.

ANALİST farklı algılayıcılardan temin edilen farklı özelliklere sahip görüntüler üzerinde;

 • Görüntü Ön İşleme | Geometrik Düzeltme, Band İşlemleri, Mozaikleme
 • Görüntü Zenginleştirme | Atmosferik Düzeltme, Filtreleme, Histogram, Renk Ayarları/Dengeleme, İyileştirme, Temel Bileşen Analizi, Dekorelasyon Gerilmesi,
 • Görüntü Analizi | Sınıflandırma (Kontrollü/Kontrolsüz), Doğruluk Analizi, Grup/Piksel Sınıflandırma, Bant Aritmetiği, Değişiklik Analizi, Katman Ayır/Kaydet
 • Raporlama | Vektörizasyon, Georeport süreçlerinin uygulanması mümkündür.

 Detaylar

Column
width50%

 ANALIST

Section
Column
width50%

ANALIST

Column
width50%

Temel ve İleri Konumsal Analizler

Temel konumsal analizler olarak değerlendirilen Tampon ve Çoklu Tampon, Voronoi ve Overlay analizlerinin yanı sıra,

İleri konumsal analizler olan;

 • Mamdani Bulanık Modelleme(FIS)Değiştirilmiş Analitik Hiyerarşi Süreci(m-AHP) gibi uzman tabanlı analiz yöntemleri,
 • Ağırlıklı Çakıştırma(Weighted Overlay) gibi veri güdümlü analiz yöntemleri,
 • Lojistik Regresyon(LR) gibi istatistiki analiz yöntemleri için içerisinde hazır operatörler ve kullanıma hazır modeller yer içermektedir.

Mimar içerisinde yer alan hazır operatör ve modeller yardımıyla çok sayıdaki raster ve vektör veri kaynakları girdi olarak kullanılarak ileri konumsal analizler gerçekleştirilebilmektedir.

Gelişmiş modelleme araçları ‘yapay zeka’ ve ‘veri madenciliği’ genel başlıkları altında tanımlanmıştır. Her iki  yöntemin de amacı ‘öğrenmek ve akabinde çıkarsamaktır.’ Analist çıkarsamalarda duyulacak güvenin ölçümü de ROC (Receiver Operating Characteristic) Analizi ile sağlanır.

Detaylar

Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Children Display
alltrue
depth3

Info
iconfalse
titleTeknik Videolar

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz

Expand
titleFiltre Uygulamaları
Info
iconfalse
titleFiltre Uygulamaları
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1hpvVz6iZN4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleBand İşlemleri
Info
iconfalse
titleRenk Bandı Birleştir
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Q6i2_O46kow" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleRenk Bandı Ayır
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KTfc2rigPqs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleBand Aritmetiği
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/erLQF9cv5js" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleSınıflandırma İşlemleri
Info
iconfalse
titleSınıflandır
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4xIS_Fzv8xQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleGrup Sınıflandır
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Zzr9YuUZPAs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleKatman Ayır
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/s5OrD-tvUjs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleDoğruluk Analizi
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TNu_LOTxDFw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVektörizasyon İşlemleri
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zuVIWHmwKwA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleGeoreport İşlemleri
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YvjFXiV_bTc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleBitkisel İndis İşlemleri
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sIk_7JWmjwc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleRenk Dengeleme İşlemleri
Info
iconfalse
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1sQpqp8uKO0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleDeğişiklik Analizi
Info
iconfalse
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TeUlIjueeGg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleYuzeysel ve Ileri Konumsal Analizler
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mnCDLw60rpg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 1/2
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7vrvMPaWt5s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 2
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HvHzi8Rw740" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 3
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VGerWxik9Ek" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 4
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6Nu8YB3QS0M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 5
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P6-hnIqIaFc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 6
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fEKtCwMfLVA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleYüzeysel ve İleri Konumsal Analizler 7
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c0WlNd4mLu8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%
Info
iconfalse
titleÖrnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları
Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsanalistrs
cqllabel = "analistrs"

Content by Label
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsanalist_uyg
cqllabel = "analist_uyg"
 

Info
iconfalse
titleAkademik Bildiriler

 

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsanalist_bildiri
cqllabel = "analist_bildiri"

Info
iconfalse
titleİndirilebilir Dökümanlar

Analist Yardım

Info
iconfalse
titleEğitim İçerikleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsanalist_dok
cqllabel = "analist_dok"

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
operatorAND
labelshaber,analist
cqllabel = "analist" and label = "haber"

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
operatorAND
labelsbaşarı,analist
cqllabel = "başarı" and label = "analist"

Localtab
titleÜrün Tanıtım Videosu