Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
titleNetsurf Yenilikler
Section
Column
width50%

Geliştirilen Sayısal Arazi Modeli Oluşturma İşlemleri

Üçgen modele girdi olacak kotlu noktalar ve objeler daha model oluşturulmadan önce analiz edilerek, kullanıcıyı bilgilendirir, girilen parametrelerde bu analiz sonuçları dikkate alınarak, daha doğru sayısal arazi modelleri oluşturulur.

Sayısal arazi modellerini oluşturacak noktalar arasındaki belirlenen kot farkı ve yakınlık kriterleri dikkate alınarak doğruya en yakın sonuçlar elde edilir.

Oluşturulması istenen sayısal arazi modellerinin dış sınırları, iç bükey veya dış bükey olarak bulunabilir; model içerisinde üçgenlenmeyecek alanlar işlem sırasında belirlenerek proje sahalarının en doğru şekilde modellenmesi sağlanır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Oc3Fp2mEu4o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETSURF

Section
Column
width50%

NETSURF

Column
width50%

Sayısal Arazi Modeli Kontrol ve Düzenleme İşlemleri

Sayısal arazi model üretildikten sonra, belirlenen parametrelere göre hatalı kotlar otomatik olarak bulunup düzeltilebilir. Netsurf belirlenen parametrelere göre uyumsuz noktaları otomatik olarak bulur, doğru değerleri otomatik olarak hesaplar ve önerir, toplu olarak düzeltir. Tüm bu işlemler grafik ekran ile dinamik yapıda gerçekleşir.

Sayısal arazi modeli üzerinde, istenilen üçgen model noktaları silinebilir, üzerine eklenecek yeni noktaların modele dahil edilmesi sağlanabilir. Tüm bu işlemler, oluşmuş sayısal arazi modeli üzerinde dinamik olarak hesaplanır. Modelden silinen ve modele eklenen noktalar anlık olarak modele entegre olurlar. Sayısal arazi modeli üzerine eklenen çoklu doğrular da hazır modele anında entegre edilebilirler. 

Oluşturulan farklı sayısal arazi modelleri arasında kalan boş alanlar, var olan üçgen modeller referans alınarak otomatik olarak üçgenlenebilirler. Böylelikle birbirinden ayrı üçgen modeller arasındaki boşluklara otomatik olarak üçgenler eklenerek tek bir model haline getirilmiş olurlar.

Daha önce oluşturulmuş sayısal arazi modeli üzerine sınırsız sayıda farklı kotlardaki her türlü obje, seçilen modele tek bir işlem ile kolayca entegre edilebilirler.

 

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QF4UIgtQ4Lg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Sayısal Arazi Modelinin İçerisinden Seçilen Yüzeylerin Taşınabilmesi ve Model Noktalarının Oluşturulabilmesi

Üretilmiş olan bir sayısal arazi modelinden istenen alan içinde veya dışında kalan yüzeyler kesilerek yeni bir modele dönüştürülebilir. Bu araçlarla bir yüzeyin başka bir yüzeye entegre edilmesi de sağlanabilir.

Sayısal arazi modelini oluşturan noktaların ayrı bir tabakada oluşturulabilmesi mümkündür.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6AwkeclU9uE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETSURF

Section
Column
width50%

NETSURF

Column
width50%

Geliştirilmiş Enkesit Üretme ve Enkesitlerin Çizdirilmesi İşlemleri

Yeni gelişmiş enkesit oluşturma yetenekleri ile detayların kesildiği noktalar, detayların kırıldığı noktalar ve birçok farklı parametre ile enkesitler oluşturulabilir.

Aynı projede tek bir işlemle birden fazla sayısal arazi modeli üzerinden de enkesitlerin dinamik olarak oluşturulabilmesi mümkündür.

Enkesitler oluşturulmadan önce plan üzerinde ve ön izleme penceresinde görüntülenebilir.

Gelişmiş enkesit çizdirme yetenekleri ile istenen parametrelere göre enkesit çıktıları kolaylıkla oluşturulur.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/q_3fN9kcjHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Alternatif Hacim Hesaplamaları ve Sonuçların Üç Boyutlu Olarak İzlenebilmesi

Alternatif hacim hesaplama yöntemleri gerçekleştirilebilir; klasik enkesitlerden hacim hesaplamaları ile birlikte Netsurf 7 ile 'Prizmatik Hacim' de hesaplanabiliyor.  

İstenilen sayıda yüzey veya verilen sınırsız sabit kotlar arasında kalan hacimler de kolaylıkla hesaplanabilir ve sonuçlar raporlanabilir.

Üç boyut desteği ile, tasarlanan her ölçekteki yüzeyler ve enkesitler projenin herhangi bir anında dinamik olarak 3D ortamda görüntülenirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oAOlqEK0nD0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

NETSURF

Localtab
activetrue
titleÖzellikler
Section
Ncspot
'NETSURF', halihazır harita üretimini tüm aşamaları ile gerçekleştiren, arazi verilerinden sayısal arazi modeli oluşturan üzerinde hesaplamalar ve kot değerlerine bağlı çok çeşitli analiz işlemlerini gerçekleştiren; eş potansiyel eğrilerini, enkesit ve boykesitleri oluşturabilen, kübaj hesaplamalarını yapabilen Netcad modülüdür.
Column
width50%

Sayısal arazi modeli oluşturma imkanı sağlar.

GPS, Totalstation vb. ölçüm araçları ile sahadan alınan yükseklik değerine sahip nokta verilerinden çeşitli enterpolasyon yöntemleri ile sayısal arazi modeli (üçgen model) oluşturulabilir.

Sayısal arazi modeli oluştururken projedeki minimum ve maksimum kot değerlerini otomatik olarak okur, oluşturulması istenilen üçgen modelin en uzun ve en kısa üçgen kenarı parametrelerinin girilebilmesi ve istenilen yükseklik değerleri arasında sayısal arazi modelleri oluşturulması mümkündür.

Sahadaki mevcut verilerin de kot değerlerini arazi modeli oluşturmada girdi olarak kullanabilir, bu sayede gerçeğine uygun sayısal arazi modelleri oluşturulabilir.

Oluşan üçgenler kullanılarak arazide bozuk kotlar tespit edilebilir ve bu bozuk kotları otomatik olarak düzeltir.

Oluşturulan üçgen model üzerinde üçgen döndürme işlemlerini gerçekleştirir ve detaylara yaslanmasını sağlar.

Üçgen model üzerinde nokta sıklaştırması yapabilir.

Her türdeki şevleri ve şev taramalarını mezuatlarla uyumlu olarak gerçekleştirir.

Column
width50%

NETSURF

Section
Column
width50%

NETSURF

Column
width50%

Münhani (eş yükselti, eş potansiyel eğrileri) işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Sayısal arazi modeli üzerinden istenilen aralıklarda eş yükselti eğrilerini otomatik olarak oluşturur.

Oluşturulan eş yükseklik eğrilerinin kot değerleri istenilen periyotlarda veya belirlenen bir hat üzerinde yazdırılabilir.

Bir kottan geçen eğrinin toplam alanı hesaplatılabilir, bu şekilde bir gölet ya da baraj sahası yüzölçümü belirlenebilir.

Şev, bina, yol gibi detayların içlerinden geçen eğriler otomatik ya da manuel olarak silinebilir.

Section
Column
width50%

Enkesit ve Boykesit İşlemleri

Sayısal arazi modelleri üzerinde belirlenen güzergah üzerinde istenilen aralıklar da en kesitler oluşturulabilir.

Oluşturulan enkesitlerin sağ ve sol kollarına istenilen metrikler tanımlanabilir, bu kolların uzunlukları istenilen alan içerisinde sınırlandırılabilirler.

Oluşturulan enkesitlerin profilleri alınabilir.

Oluşturulan enkesit ve profiller ekrana çizdirilebilirler.

Aynı güzergahtan alınan enkesitler çoklu olarak tek bir çizimde alınabilir.

Kesit üzerine plankote noktaları otomatik olarak üretilebilirler.

Column
width50%

NETSURF

Section
Column
width50%

NETSURF

Column
width50%

Kübaj İşlemleri

Kesitler arasında kübaj hesabı yapılabilir.

Taban kota göre bir alan içinde hacim hesabı yapılabilir.

Localtab
titleYardım ve Dokümanlar

 

Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Children Display
alltrue
depth3

Info
iconfalse
titleİndirilebilir Dokümanlar

Netsurf Yardım (PDF)

Column
width50%
Info
iconfalse
titleÖrnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsnetsurf_1
cqllabel = "netsurf_1"

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelsnetsurf_7
cqllabel = "netsurf_7"
Info
iconfalse
titleEğitim İçerikleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
reversetrue
labelsnetsurf_2
cqllabel = "netsurf_2"
 

Section
Column
width100%
Info
iconfalse
titleTeknik Videolar
Expand
titleSayılsal Arazi Modeli Oluşturulması
HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Oc3Fp2mEu4o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleSayılsal Model Kontrol ve Düzenleme İşlemleri
HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QF4UIgtQ4Lg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleSayısal Model Kes ve Model Noktaları
HTML
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6AwkeclU9uE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEnkesit Üretme ve Çizdirme İşlemleri
HTML
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/q_3fN9kcjHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleHacim Hesabı
HTML
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oAOlqEK0nD0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

 

 

 

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorAND
labelshaber,netsurf
cqllabel = "haber" and label = "netsurf"

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorAND
labelsbaşarı,netsurf
cqllabel = "başarı" and label = "netsurf"

Localtab
titleÜrün Tanıtım Videosu
Section
Column
width50%

Ürün Genel Tanıtım Videosu