Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Örnek Nüfus Dağılımı Raporu 

Sample Population Distribution Report

Bu sayfada, birleştirilmiş başlık alanı içeren bir nüfus dağılım raporunun, yazıcı dostu rapor tasarım aracı kullanılarak nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır.
Info
titleAçıklama
Description

This page describes how a population distribution report containing the combined heading area is prepared using the printer friendly report design tool. 

Info
titleİçerikContent

Table of Contents

Panel
borderColorgrey
borderStylesolid

Bu rapor, Mahalle nüfus dağılım bilgilerini gösteren ve iki satıra dağılmış iki kolonlu başlık içeren bir rapordur. Bu dökümanda raporun hazırlanış adımları yer almaktadır.

Nufusdagilim objesine bağlı Mahalle Nüfus Dağılımı sorgusuna bağlı bir sorgu raporu olarak tasarlanacaktır.

Yönetim -> Framework İşlemleri -> Obje Listesi (nufusdagilimi objesi seçilir) -> Sorgular butonuna tıklanır (Nufusdagilim Sorgusu seçilir) -> Sorgu Raporları butonuna tıklanır (Yeni sorgu raporu ekleme işlemi yapılır) -> Rapor Tasarım Aracı butonuna tıklanır. -> Rapor tasarım aracı açılır.

Birleştirilmiş Başlığın Oluşturulması

 

(warning) Başlık kısmı raporda sayfa bazında tekrarlansın istiyoruz. Bunun için sağdaki Özellikler panelinde yer alan "Insert Page Header Band" ikonuna tıklayarak rapora PageHeader bandı ekliyoruz.

 

Image Removed

Raporumuzda Oran bilgisi Kadın ve Erkek nüfus için ortak olsun istiyoruz ve bölünmüş başlık tasarımı kullanmak istiyoruz.

Bunun için XRTable bileşenini içiçe kullanarak tasarım yapmak gerekmekte.

Önce PageHeaderBand alanına 3 sütun ve tek satırdan oluşan bir XRTable bileşeni ekleyeceğiz. Özellikler -> Yerleşim -> Boyut menüsünden bu tablonun yükseklik ve genişlik ayarlarını yaparak sayfayı ortalayacak ve göze hoş görünecek bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız.

XRTable ilk hücreye tıklıyoruz ve Yükseklik = 60 yaparak hücre yüksekliğini artırıyoruz. Bu işlemi en sağdaki hücreye bir tablo daha yerleştirip onu böleceğimiz için yaptık.

Sonrasında, en sağdaki hücre en genişi olacak şekilde genişlik bilgisini düzenliyoruz.

Bu adımda görünüm aşağıdaki şekilde :

Image Removed

Şimdi, tablonun en sağdaki hücresine bir tablo daha yerleştireceğiz.

Bu alanda iki satırlı bir başlık olacak. Üst satırda tek alt satırda iki hücre bulunacak. Tasarım adımları :

 • Tablo bileşeni en sağdaki hücreye taşınır.
 • İlk hücreye tıklanır. Özellikler -> Actions menüsü kullanılarak tabloya satır eklenir. (Bu aşamada en sağdaki hücremizde 3 altta 3 üstte olmak üzere 6 hücreli bir tablo daha oluşmuş olmalı)
  Image Removed
 • Üst satırdaki hücrelerden ikisi, alt satırdaki hücrelerin biri silinir.
  Image Removed
 • Özellikler-> Yerleşim -> Boyut menüsünden yükseklik ve genişlik ayarları yapılır. Özellikler-> Görünüm menüsünden yazı tipi ayarları, kenarlık seçimi ve hizalama ayarları yapılır. Labellara tek tek başlık isimleri yazılır ve aşağıdaki görünüm elde edilmiş olur:

  Image Removed

  Başlık alan tasarımı yapıldı. Bir sonraki aşama Detailband alanında rapor içerik alanının oluşturulması.

  Rapor içerik alanı

  Nüfus dağılım raporunun tablo formatında olması planlandı.

  Bunun için DetailBand'e XRTable bileşeni taşıyıp veri alanı eşleştirmesi yapılması, daha sonrasında ise formatın düzenlenmesi gerekiyor.

  1. XRTable bileşeni Detailband'de oluşturulur. Rapor 4 sütunlu olduğu için XRTable'a bir sütun daha eklenir.
  2. Her hücreye ayrı ayrı tıklanarak veri alanı eşleştirilir.
  3. Özellikler-> Yerleşim -> Boyut menüsünden Genişlik ayarlamaları yapılır.
  4.  Özellikler-> Görünüm menüsünden yazı tipi ayarları, kenarlık seçimi, içerik hizalama ayarları yapılır.

  Image Removed

  Sayfa bilgisi ekleme

  Rapor başlık ve içeriği oluşturuldu.

  Son olarak rapora sayfa bilgisi eklenmek isteniyor.

  Özellikler panelinden rapora "Page Footer Band" ekleyerek XRPageinfo bileşenini bu alana taşıyacağız.

  Page Footer Band ekleyeceğiz çünkü sayfa numarasının her sayfada yer almasını ve sayfanın alt bölgesinde görünmesini istiyoruz. Eğer sayfa numarası sayfanın üstünde görünsün isteniyorsa "PageHeader Band" kullanılır.

  Page info combomenüsünde farklı sayfa bilgisi seçenekleri bulunur. Bunlardan "Sayı" olanı kullanılarak sayfa numarası gösterimi sağlanır.

  Image Removed

  Rapor tasarımı tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra rapor sorguyla ilişkilendirilir. This report includes information on the population distribution of the Neighborhood and two columned titles scattered on two lines. This document contains the steps to prepare the report. 

  It will be designed as a query report based on the Neighborhood Population Distribution questionnaire linked to Population Map. 

  Click on Administration -> Framework Actions -> Object List -> Select Query -> Inquiry button (Select Population distribution query) -> Click on Query Reports button (Add new query report) -> Click on Report Design Tool button. -> Report design tool opens. 

  Creating Combined Title

   

  (warning) We want to repeat the title part on the report page basis. To do this, click on the "Insert Page Header Band" icon in the Properties panel on the right and add the PageHeader band to the report.

   

  Image Added

  We would like the Population of Women and Men to be common and we want to use split title design. 

  For this, it is necessary to design the XRTable by using nested elements. 

  First we will add an XRTable component consisting of 3 columns and a single row to the PageHeaderBand field.By setting Properties -> Layout -> Size and height of this table from the Size menu, we will center the page and provide a look that will look nice to the eye. 

  We click on the first cell of the XRTable and increase the cell height by making the height = 60. We did this because we had to put a table in the far right cell and divide it. 

  Then, we arrange the width information as the rightmost cell will be the widest. 

  In this step the appearance is as follows: 

  Image Added

   

  Now, we will place another table in the far right cell of the table.

  This area will have a two-line title. In the top row, there will be two cells in the bottom row. Design steps:

  1. The table component is moved to the far right cell.
  2. The first cell is clicked. Add rows to the table using the Properties -> Actions menu. (At this stage, the rightmost cell should have a 6-cell table with 3 below and 3 above)
   Image Added
  3. Two of the cells in the top row are deleted, one in the bottom row.
   Image Added
  4. Properties-> Layout-> Height and width settings are made from the Size menu. The font settings, border selection and alignment settings are made from the Properties-> View menu. The individual title names are written on the label and the following appearance is obtained:
   Image Added

  Head area design was done. The next step is to create the report content field in the Detailband field. 

  Rapor içerik alan

  It is planned that the population distribution report will be in tabular format. 

  To do this, you need to map the DetailBand to the XRTable and perform the data field mapping, and then format it. 

  1. The XRTable component is created in Detailband. A column is added to the XRTable because the report has 4 columns.
  2. Each cell is clicked separately to match the data field.
  3. Width adjustments are made from the Properties-> Layout-> Size menu.
  4.  From the Properties-> View menu, font settings, border selection, content alignment settings are made. 
   Image Added

   

  Adding page information

  The report title and content were created. 

  Finally, we want to add page information to the report. 

  We will move the XRPageinfo component to this area by adding "Page Footer Band" to the report from the Properties panel. 

  We will add the Page Footer Band because we want the page number to appear on every page and appear in the bottom of the page. If you want to see the page number above the page, use "PageHeader Band". 

  The Page info combo box has different page info options. By using the "Number", page number display is provided. 

  Image Added

  The report design is complete. After this step the report is linked to the query. 

  Scrollbar