Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Info
iconfalse
Note
iconfalse

Coğrafi bilgi sistemlerinin temel işlevlerinden bir diğeri proje çıktı işlemleridir. Netcad GIS sahip olduğu akıllı ve dinamik çıktı şablonu yeteneği sayesinde GIS projelerinin çıktılarının mevzuatlara uygun olarak kolaylıkla alınmasını sağlar.
Çizim Şablonu, çizdirilecek projeler için daha önceden hazırlanmış bir akıllı altlık, bir layout düzlemi olarak düşünülebilir. Bu amaçla hazırlanan şablonlar CBS projelerinin çıktılarını almak için kullanılabilir.
Çizim şablonları projede çıktı alınması istenilen alanın konumunun belirlenmesi, çıktıda yer alması istenilen lejand, ölçek çubuğu, yön oku, proje başlığı, koordinat gridleri, projeksiyon bilgisi, hazırlayan, kurum logosu, projeye ilişkin notlar vb. bilgilerin çıktıya otomatik olarak yansımasını sağlamaktadır.

Çıktı işlemleri hakkında detaylı bilgiye ve uygulama adımlarına buradan ulaşabilirsiniz.