Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Etiket Ayarları

Section
Column

Column
width50%
Info

Nokta Adları, Nokta Kotları, Nokta Kodları, Alan Adları ve Çizgi Kotları bilgilerinin grafik ekran üzerinde görüntülenip görüntülenmeyeceği bu bölümde belirlenir.

Seçilen özellikler proje bazlı olarak tutulmakta ve her projede farklılık göstermektedir.

 

 

Column
width50%

 

Info
iconfalse
SeçenekAçıklama
Yazı BoyuEkranda görüntülenecek bilgilerin mm cinsinden yazı boyunun girileceği alandır. Boylar Sabit(pixel) seçeneğinin pasif olması durumunda bu değerler ekranda görüntülenecektir.
Yazı Boyu (px)Ekranda görüntülenecek bilgilerin pixcel cinsinden yazı boyunun girileceği alandır. Boylar Sabit (pixel) seçeneğinin aktif olması durumunda bu değerler ekranda görüntülenecektir.
Ön izleme seçenekleriÜretilecek olan yazı değerlerinin seçilen objeye göre konumu ayarlanabilir ve işlem öncesi görüntülenebilir.
Nokta No UzunluğuEkranda görünen nokta adlarının hane sayısını belirler. Her 10 noktada bir noktanın tam adı görünecektir. Bunun amacı, ekranda kalabalık bir görüntü yaratmamak ve çalışma hızını arttırmaktır. Eğer bu değer sıfır (0) verilirse noktaların adı tam görünecektir. Örnek olarak nokta no 12345 olan bir nokta adı nokta no uzunluğunda 2 seçili ise ekranda nokta adı 45 olarak görünecektir.
Yazı boyları sabit (piksel)Tanımlanan boy değerinin her ölçekte aynı olmasını sağlar.
Alan Adlarını ''/ '' Karakterinden Önceki Kısmını GösterAda/Parsel formundaki alan adları istenirse sadece Parsel şeklinde görüntülenmesini sağlar.
Nokta Adlarının ''/ '' Karakterinden Önceki Kısmını Göster"/" karakteri ile birlikte oluşmuş olan Nokta adlarının "/" karakterinden önceki bölümünün de gösterilmesini sağlar