Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Poligon Kaydır

Section
Column
width50%
Info

Poligon Kaydır, işlemi ile özellikle dik düşme mesafelerinin çok kısa olması nedeniyle dik ayak-dik boy yazıları iç içe girdiği zaman, poligon noktalarını istenilen yere kaydırılarak, yazıların daha okunaklı hale gelmesi sağlanabilir.

Poligon noktaları ve poligon hattı gerçek koordinatlarında gösterilmez fakat dik ayak - dik boy mesafelerinin gerçek değerleri yazılır.

Column
width50%