Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Köşe Yuvarlat

Info

Köşe Yuvarlat uçları birleşen, bir şekilde kesişen ya da birbiri ile bağlantısı olmayan objeler arasında yapılan köşe oluşturma işlemidir.

Örneğin; İmar ada köşelerinin oluşturulması, yol kurplarının oluşturulması ya da yollar içindeki refüjlerin kapatılması bu işlem ile yapılabilir.

Column
width70%
Info
iconfalse
titleYarıçap Değeri Vererek Kurp Oluşturma

Kesişen ya da birleşen hatlar arasında verilen yarıçap değerine göre kurp oluşturulur. 'Köşe Yuvarlat' hanesine metre cinsinden verilen değer geçerlidir. Doğru ve çoklu doğru objelerinin birbiri ile kesişmesi, birleşmesi ya da kesişim ve birleşmeye müsait olması gerekir.

Info
iconfalse
titleReferans Daire ve Yay Kullanılarak Kurp Oluşturma

Referans bir daire ya da yaydan kurp oluşturulabilir. Bunun için kurp oluşturulacak objelerin arasına teğet olan ya da teğet olabilecek durumda bir daire ya da yay çizilmelidir. İşlem sonunda referans obje korunur ve oluşan kurp yay olur. Oluşan kurbun yarıçapı otomatik olarak hesaplanacaktır. Yarıçap hanesinde girilen değer geçersizdir.

Info
iconfalse
titleBirleşmeyen ve Kesişmeyen Objelerde Kurp Oluşturma

Kurp oluşturulabilmesi için objelerin birleşmesi ya da kesişmesi gerekmez. Objelerin ayrı ayrı olması durumunda da kurp oluşturulabilir. Verilen yarıçap değerine göre uygun kurp oluşacaktır. İmar uygulamasında kullanılan yollarda refüjlerin kapatılması buna örnek verilebilir.

Info
iconfalse
titleDaire ve Yay Objerinde Kurp Oluşturma

 Daire ve yay objeleri üzerinde kurp oluşturulabilir. Planlama ve peyzaj işlerinde kavşak, havuz gibi yapıların tasarlanmasında bu işlem yardımcı olabilir.

Column
width30%

Section