Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Aynala

Section
Column
width30%
Info

Obje Seçim Aracı ile seçilen objelerin bir referans çizgiye göre aynasını (simetriğini) oluşturur. İşlem gerçekleştirilirken seçilen objeler aynalama hattına göre kopyalama moduyla kopyalanarak yada tekil olarak aynalanabilir.

Column
width70%