Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Bul Değiştir

Section
Column
width50%
Info

Bul Değiştir, Obje Seçim Aracı (?) ile seçilen yazılarda toplu değişilik yapar.

  • Bu araç sadece içeriği değiştirmektedir. Font, büyüklük gibi özellikleri değiştirmez. Diğer özellikler Toplu Obje Değiştir (?) ya da Obje Özellikleri Sor  (?) işlemlerini kullanmalısınız.
Info
iconfalse
titleDeğiştirme Kuralları
ArananYeni DeğerSonuç
*A*Tümünün başına A ekler
**ATümünün sonuna A ekler
A**A ile başlayanların başındaki A yı siler
*A*

A ile bitenlerin sonundaki A yı siler.

A*A*XA* ile başlayanların sonuna X ekler
Info

Netcad'de kullanabileceğiniz süzgeç kuralları için (?)

Column
width50%