Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

Parseller ile ilgili rapor ve belgelerin alındığı yerdir.  Röleve Tescile konu olmayan işlemler için röleve ölçü krokileri, aplikasyon krokileri ve tescil beyannamesi gibi raporlar buradan , ayırma çapı, durum haritası, yer gösterme ve plan örneği krokileri ile tescile konu olan işlemler için tescil beyannamesi ve değişiklik tasarımı gibi krokiler çıkartılır. Bazı raporlarda otomatik olarak çıkan bilgilerin Proje Parametreleri (?)  bölümünden girilmesi gerekir.

Note
iconfalse

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2019/13 Nolu Genelgesine uyumlu raporlar Belge ve Raporlar kısmına eklenmiştir.

Info
iconfalse

Belge ve Raporlar işlemi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Belge ve Raporlar ile Parametreler bölümleridir.

Column
width50%

...