Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Excerpt
hiddentrue

Otomatik Belge Oluşturucu

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleNetçap 7 Yenilikler
Section
Ncspot

'NETÇAP 7', herhangi bir mekânsal veriye ait katmanlardan, belirlenen kurallar çerçevesinde istenilen her türde raporu, farklı baskı ölçeklerinde, hızlı ve basit bir şekilde hazırlanmasını sağlayan Netcad modülüdür. Netçap 7 sayesinde İmar Durumu'ndan Mania Formuna, Jeoloji Yerleşime Uygunluk Raporu'ndan Adres Tespit Formu'na kadar her türlü belge ve rapor hazırlanabilmektedir.

Section
Column
width50%

Veritabanı Uyumluluğu

Netçap7 ile Otomatik Belge Hazırlama işlemleri artık veritabanı yada veritabanı bağlantısı olmadan hazırlanabilmektedir. Bu sayede kurumların aktif olarak kullandıkları bir veritabanı sistemi olmadan da Otomatik Belge Hazırlama altyapısı oluşturulabilmektedir. Bu durumda halihazırda kullanılan CAD katmanlar içerisindeki öznitelik bilgileri kullanılarak Otomatik Belge Hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca katmanların veritabanında bulunan diğer tablolardan sözel ve mekânsal olarak istenilen bilgilerin otomatik olarak getirilebilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Belge ve Rapor Çeşitliliği

Belge hazırlama işlemi Netçap 7 ile tüm katmanlardan hazırlanabileceğinden birçok belge ve rapor türü otomatik olarak alınabilir. İmar Durumu, İnşaat İstikamet formlarının yanında,

 • İmar Durumu
 • Kot kesit Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • İnşaat-istikamet Rölevesi
 • Encümene Teklif Belgesi
 • Jeoloji Raporu
 • Yer Buldurucu Haritası
 • Numarataj Saha Formu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat

Klişeler özelleştirilebilir. Kullanmak istenilen klişeler programa şablon yapıda kolaylıklar eklenebilir ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir.

 

 Section
Column
width50%

Birden Fazla Çizim Alanı Oluşturabilme

Rapor içerisinde birden fazla farklı ölçekte Çizim Alanı hazırlanabilmekte, bu sayede ana çizim alanı ve kuş bakışı çizim şeklinde tasarımlar oluşturulabilmektedir. Bir taraftan 1/1000 ölçeğinde Çizim Alanlı görüntülenebilirken bir taraftan da 1/20000 ölçeğinde objenin genel olarak konumu hakkında bilgi verebilecek şekilde kuşbakışı ölçek hazırlanabilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Web Servis Desteği

Belge içerisinde herhangi bir Web Servis içerisine parametre gönderilerek istenilen değerler rapor sonucuna görüntülenebilir. Örneğin Tapu Web Servisleri parametreleri ayarlanıp istenilen parametreler gönderildiğinde Tapu Web Servislerinden gelen değerler Belge içerisinde yerleştirilebilmektedir.

Benzer şekilde MIS servisleri parametreleri ayarlanıp Borç ve Beyanların takibi Belge içerisinde gösterilebilmektedir.

Section
Column
width50%

Filigran Desteği

"Parametreler" menüsünde yer alan "Filigran" özelliği ile belgelerin içerisine listede yer alan ifadelerden biri yazdırılabilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Otomatik Plan Notu

Belge oluşturma sonrası belirli kurallar çerçevesinde akıllandırılmış plan notları Çap hazırlama sonrası belgeye otomatik olarak getirilebilmektedir. Bu sayede hem yanlış plan notlarının rapora eklenmesinin önüne geçilebilmekte hem de zaman ve performans olarak avantaj elde edilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Otomatik Belge Kuralları

Her Belge için ayrı ayrı hazırlanabilecek ekrandaki objelerin renk, boy, kalınlık, taralı olma gibi özel durumlarına müdahale edilebilen kurallar tanımı yapılabilmektedir. Bu kuralları sayesinde Çap alma sonrası yapılacak özel ve zaman alan işlemler hızlı ve otomatik bir şekilde kurallara bağlanarak yapılabilmektedir. Bu kurallar Obje, Tabaka, Mod ve Çizim Alanı şeklinde farklı parametreler kullanabildiğinden burada hazırlanabilecek kurallar rahatlıkla bir çok manuel işlemi sistematik bir şekilde otomatik hale getirebilmektedir. 


Section
Column
width50%

Otomatik Koordinat Listesi

Belgesi hazırlanan katmana ait Koordinat Listesi Belge sonrası  otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Ayrıca aynı projeksiyondaki Ağırlık Merkezinin Koordinatları da Belgede istenilen alanlara yazılabilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width100%

Örnek Belgeler

Column
width25%

Column
width25%

Column
width25%

 

 Localtab
titleÖzellikler
Section
Column
width50%

GIS&CAD Birlikte Çalışılabilirliği 

 • Veritabanı bağımlı ya da Veritabanı bağımlılığı olmadan çalışabilmektedir.
 • Veritabanı ile çalışıldığında yaygın olarak kullanılan tüm Veritabanı katmanlarıyla çalışabilmektedir. (SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access..)
 • Veritabanı ile çalışılmadığında kurumlara ait kendi CAD dosyaları üzerinden çalışılabilme imkân sağlamaktadır.
 • Katmanların veritabanında bulunan diğer tablolardan sözel ve mekânsal olarak istenilen bilgilerin otomatik olarak getirilebilmektedir.
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Otomatik Belge ve Raporlar 

Birçok belge ve rapor otomatik olarak alınabilir. Bunlardan bazıları;

 • İmar Durumu
 • Kot kesit Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • İnşaat-istikamet Rölevesi
 • Encümene Teklif Belgesi
 • Jeoloji Raporu
 • Yer Buldurucu Haritası
 • Numarataj Saha Formu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat

Klişeler özelleştirilebilir. Kullanmak istenilen klişeler programa şablon yapıda kolaylıklar eklenebilir ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir.

Column
width100%

Örnek Rapor Türleri

Column
width33%
 • Mania Formu
 • Değerleme Formu
 • Taşınmaz Bilgi Paftası
 • Jeoloji Raporu
 • Sondaj Logu
 • Poligon Kanavası
 • Encümene Teklif
 • Haritalı Bilgi Paftası
 • Fen İşleri İmalat Formu
 • Yerleşime Uygunluk Raporu

 


Column
width33%
 • Saha Bilgi Formu
 • Numarataj Formu
 • Mera Bilgi Forumu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Bina Envanteri
 • Adres Tespit Formu
 • Yer Bulucu
 • Dere Koruma Kuşaği
 • Kısıtlılık Bilgisi
 • Sokak Fölyesi

Column
width33%
 • Plan Notu
 • Tadilat Notu
 • Tadilat Raporu
 • Sit Sınırı Bilgisi
 • İmar Durumu
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • Kot Kesit
 • Kontur Gabari
 • Aplikasyon Krokisi
 • Parsel Özet Formu

 

 

 

 

Section
Column
width50%

Belge Özel Yetenekleri

 • Rapor sırasındaki ölçek seçimi dinamik olarak ölçeğe uygunluğunu gösterebilmektedir.
 • Rapor içerisinde birden fazla farklı ölçekte Çizim Alanı hazırlanabilmekte, bu sayede ana çizim alanı ve kuşbakışı çizim şeklinde tasarımlar oluşturulabilmektedir.
 • Belge içerisinde herhangi bir Web Servis içerisine parametre gönderilerek istenilen değerler rapor sonucuna görüntülenebilir. (Örneğin MIS Borç Servisi, Tapu Malik Sorgusu gibi)
 • Filigran kullanılabilmektedir.

 


Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Raporlama, Sorgulama ve Analiz Yetenekleri 

 • Geçmişe dönük olarak hangi katmanlardan hangi belgelerin verildiğinin takip edilebilmesi mümkündür
 • Hangi belgenin hangi tarihte ve saatte, kim tarafından, hangi bilgisayardan alındığı bilgilerine her an ulaşılabilir,
 • Tabakalara ölçeğe bağlı görünürlük tanımlanabilir,
 • Online haritalar altılık olarak kullanılabilir ve projeler Google Earth üzerinde görüntülenebilir.
 • Belge oluşturma sonrası Plan Notları otomatik belgeye getirilebilmektedir
 • Belgesi hazırlanan katmana ait Koordinat Listesi Belge sonrası  otomatik olarak oluşturulabilmektedir.
 • Her Belge için ayrı ayrı hazırlanabilecek ekrandaki objelerin renk, boy, kalınlık, taralı olma gibi özel durumlarına müdahale edilebilen kurallar tanımı yapılabilmektedir.

 

 

 
Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%

Dokümanlar

Children Display
alltrue
depth2
pageNETÇAP

Column
width50%

Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrD9FRJJK3rzIqAbrDhQu4LCcmIOsqPAc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
Column
width50%

Teknik Videolar

NETÇAP modülü ile çap hazırlanacak verinin düzenlenmesi ve tabloların belirlenmesi, çap klişelerinin hazırlanması ve belirlenmesi, çap belgeleri üzerinde inşaat alanlarının oluşturulması ve referans verilerin bölge olarak yüklenilmesi gibi işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

Section
Column
width50%

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad gereken  Support X 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Column
width50%

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
labels
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sortcreationshowSpacefalse
reversetrue
operatorAND
haber,netçapcqllabel = "netçap" and label = "haber"
labelshaber,netçap

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorANDlabelsbaşarı,netçap
cqllabel = "başarı" and label = "netçap"
labelsbaşarı,netçap