Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Obje Böl

Section
Column
width60%
Info

Obje Böl bir objeyi eşit parçalara ya da eşit birimlere ayırmak için kullanılır. Doğru, daire ve yay objeleri bu işlemle bölünebilirler.

 

Info
iconfalse
titleUzunluğa Göre

Objelerin verilen uzunlukta parçalara ayrılmasını sağlar. Sonda verilen uzunluktan farklı (x) uzunluklu parça kalır.  

Info
iconfalse
titleEleman Sayısına Göre

Sayı verlir ve objenin eşit parçalara bölünmesini sağlar.

Column
width40%