Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Birleştir

 

Section
Column
width50%
Info

Birleştir doğru ya da çoklu doğru özelliğindeki iki objenin uçlarını kesişim noktalarından birleştiren işlemdir.

Birleştirme işleminde iki yöntem kullanılır. 

  • 'Ucuna Bağla' yöntemi seçilirse objeler bir diğerine uzatılırlar,
  • 'Tek Obje Yap' yöntemi seçilirse birleşen çizgiler tek bir çoklu doğruya dönüşler.
  • 'Objeleri Ayır' yöntemi ucuna bağla yöntemi ile birlikte çalışmaktadır. Bu bölümde birleşen objelerin her biri ayrı ayrı seçilebilir durumda olacaktır.


Tip
titleNetcad 7.6 GIS

Netcad 7.6 GIS ile birlikte birleştir işlemi daha dinamik bir yapıya kavuşmuştur.

Birinci obje seçilip ikinci obje seçilmeden önce oluşacak obje belirginleştirilmiş (highlight) olarak gösterilir.

Birleştir işlemi defaultta ucuna bağla yapısında çalışmaktadır. Eğer seçilen objeler işlem sonrası birleştirilmesi isteniyor ise; Nokta Seçim Araçları sekmesinden Tek Obje Yap seçeneği aktif duruma getirilmelidir.

Column
width50%