Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Shape Referans

Section
Column
width50%
Info

Shape dosyaları Referanslar altına Shape Referans işlemi ile eklenebilir. Eklenen Shape Referans dosya özellikleri Spatial Referans (?) özellikleri ile aynıdır. Referans üzerinde Etiket (?), Tematik (?), Rapor (?) veya Tampon (?) işlemleri yapılabilmektedir.

Warning

Shape Referans işlemi ile eklenen tablo üzerinde Düzenlemeye Başla/Bitir (?) işlemi aktif gözlenmeyecektir. Eğer bu özelliklerin de kullanılması isteniyor ise öncelikler Shape verinin Veritabanı Yönetiminden Netcad - GeoSpatial tanımı ile açılması gerekmektedir. (?)

Column
width50%