Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Dizin

Section
Column
width60%
Info

Bir dizinde bulunan raster, CAD ve referans dosyalarının tek veya ayrıştırarak referans olarak eklenmesini sağlar.

Referans (Sea) Opsiyonları penceresindeki Referansları Ayrıştırıp Ekle seçeneği aktif durumda kullanılır ise; seçilen dosyalar kategori altına tek tek eklenecektir.

Info
iconfalse
ÖzellikAçıklama
Taranacak DizinRaster, CAD ve referans dosyasının bulunduğu dizindir.
Dosya FiltresiYüklenecek referans verin türü seçilir.
Alt Dizinleri TaraGösterilen dizin altında taranması istenen alt  klasörler var ise onların da taranmasını ve verilerin yüklenmesini sağlar.
Column
width40%

Section
Column
width50%
Info
iconfalse
titleReferansları Ayrıştırmadan Ekle

Column
width50%
Info
iconfalse
titleReferansları Ayrıştırıp Ekle