Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Amenajman Yönetmeliği

Section
Column
width45%50%
Info
iconfalse

Amenajman haritalarının yapımı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2006 tarihinde yayınladığı B18 1 OGM 0 00 03 01-010-295 sayılı ‘Orman Amenajman Planı Haritalarının Bilgisayar Ortamında Çizim Tekniği’ adındaki dokumanda belirtilen esaslar ve standartlar tamamen uygun olarak yapılmaktadır. 

Türkiye genelinde çizim standardını sağlayan, aşağıda ayrıntılı olarak bahsedilen katmanlar (şeflik, bölme, bölmecik, sınır tipleri, tepe, yerleşim vb.) ve etiket özellikleri kullanılmaktadır.

Amenajman paketi ile proje dosyasının oluşturulmasıyla aşağıda listelenen elemanlar otomatik olarak üretilmektedir:

 • Proje ölçeği
 • Hat tipleri
 • Çizimlerde kullanılacak semboller
 • Sayısallaştırma işlerinde kullanılacak olan sayısallaştırma menüsü
 • Yönetmeliğe uygun (font, boy, renk, kalınlık vb.) hazırlanan dinamik etiketler
 • Hazır veritabanı tabloları ve seçmeli tablolar
 • Standartlara uygun olarak hazırlanmış konulu harita şablonları
 • Kullanıma hazır kuzey oku ve ölçek bar
 • Haritada kullanılan işaretlere göre hazırlanmış lejant
 • Başlık olarak kullanılacak blok dosya
Column
width55%50%