Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projelendirme ve En Uygun Yer Seçimi Senaryoları

Section
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin --><style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Column
width60%
Info
iconfalse
titleTanım
Excerpt

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projelendirme ve En Uygun Yer Seçimi Senaryoları, Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında çeşitli ölçeklerde ileri seviye GIS analizlerinin oluşturulması, ileri seviye SQL sorguların hazırlanması ve Geofunction analizleri ile proje yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Info
iconfalse
titleHedef Grup

Bu uygulama, GIS projeleri üreten ve kullanan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yöneliktir.

Info
iconfalse
titleHedefler
 • GIS tabanlı verilerin ve projelerin ileri seviye yönetim ve analiz süreçlerini gerçekleştirebilecek,
 • GIS projeleri üzerinde ileri seviye veri düzenleme, topoloji işlemleri ve amaca yönelik analizleri (overlay, tampon bölge, yer seçimi vs.) yapabilecek,
 • Fiziki ve beşeri coğrafya çalışmaları, haritalar, kent bilgi sistemleri konularında ileri düzey analizler yapabilecek,
 • Fonksiyonlar (sanayi, konut, ticaret, yeşil alan vs) ve tesisler (fabrika, okul, karakol, katı atık tesisi, spor tesisi vs.) için uygun yerlerin araştırması ve saptanması için gerekli iş akış modellerini oluşturarak yer seçim analizleri yapabilecek,
 • Suç, hastalık, trafik kazaları vs. olay verilerini veritabanı üzerinde depolayarak, bilgi kontrolü ve yönetimini sağlayabilecek,
 • Doğal kaynakların tespiti için yeraltı ve yerüstündeki fiziksel yapıya ilişkin verilerin analizlerini tematik yapıda hazırlayabilecek,
 • Doğal afet, çevre etki değerlendirilmesi ya da sistemin zamana bağlı olarak değişiminin gözlenmesi gibi uygulamalarda altlık olacak haritaları hazırlayabilecek,
 • Birçok özniteliği bir arada kullanarak ileri seviye tematik haritalar oluşturabilecek,
 • Veritabanı üzerinden amaca yönelik ileri düzey SQL sorgular oluşturabilecek, raporlama ve çıktı işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan geocoding aramaları yapabilecek; GeoRSS aramaları yapabilecek ve burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,
 • Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,
 • Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek,
Info
iconfalse
titleKonular

Children Display
alltrue
 

Column
...