Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Hızlı Erişim Çubuğu

Section

Column
width100%
Info

Hızlı erişim çubuğu ile sık kullanılan işlemlere daha hızlı erişilebilir.  Kısayolların en sağındaki ok ile özelleştirilmesi sağlanır.

Children Display

Info
titleHızlı Erişim Çubuğu Özelleştirmesi

Hızlı Erişim Araç Çubuğu özelleştirilebilir, etkileşimli bir yapıdadır.  

Şeridin Altında Göster seçeneği ile 'Hızlı Erişim Araç Çubuğu' menü şeridinin altında görüntülenebilir.

Şeridi Küçült opsiyonu menülerin açılır yapılarını gizler ve kullanıcıyan daha geniş çalışma alanı sunar.

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna eklenmesi istenilen işlem adımı üzerinde sağ tuş "Hızlı Erişim Çubuğuna Ekle" kullanılabilir.