Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%
Info

Ara, çok amaçlı arama motoru ile CAD, GIS, GeoRSS, BELNET, KEOS, SPP, CAS gibi veri kaynaklarında arama yapılmasının yanında Netcad komutları, sembol, blok ya da bir ülke paftası da aranabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Netcad kullanıcılarına online destek sağlanan NetcadPortal sayfasında arama imkanı sağlamaktadır.

Info

Children Display
excerpttrue
excerptTypesimple

Column