Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Sayısallaştırma Sihirbazı

Section
Column
width40%
Info

Netcad ekranında yapılacak olan çizim işlemlerinin belirli standart başlıklar altında gruplandırma yapıldığı ve çizilecek objelerin özelliklerinin önceden belirlenebildiği menüdür. Önceden oluşturulmuş veya yeni oluşturulacak *.ODF uzantılı sayısallaştırma menüleri üzerinden sayısallaştırma işlemi gerçekleşir.

Info

Netcad ile Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) uygun sayısallaştırma menüleri hazır gelir.

Info

Sayısallaştır; ekrana seçilen sayısallaştırma kalemi ile sayısallaştırmalar yapma işlemidir. Sayısallaştırma işlemlerinin yürütülmesi için sayısallaştır seçeneği aktif hale getirilir.

İlişkilendir; grafik ekranda bulunan objeleri sayısallaştırma menüsü ile ilişkilendirme işlemidir. İlişkilendirme işlemlerinin yürütülmesi için ilişkilendir seçeneği aktif hale getirilir.

Etiket;

Sayısallaştırma yapılmadan önce 'Sayısallaştırma Menüsü' oluşturulması gerekir. Oluşturulacak menü *.ODF formatında bir dosyaya saklanmaktadır. Sayısallaştırma menüsü üzerinde sağ tuşla ana başlık Ekle/Alt Başlık Ekle işlemleriyle gerekli düzenlemeler yapılır.

Tanımlar

  • Tanım Dosyası Seç; önceden oluşturulan sayısallaştırma menülerinin (*.ODF menüsü) tekrar kullanmak üzere eklendiği komuttur.
  • Tanım Dosyası Ekle; sayısallaştırma sihirbazında birden fazla tanım dosyası oluşturulabilir. Bu işlem ile yeni bir tanım dosyası oluşturulabilir.
  • Tanımları Kaydet; tanım dosyalarında yapılan tanımlamaların kaydedilmesi için kullanılır.
Column