Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Mesaj Paneli

Section
Column
width60%
Info

Netcad uygulamalarının ürettiği hata, uyarı ve  bilgi mesajlarının listelendiği paneldir.

Proje yüklerken, analiz yaparken ve pek çok işlemde aynı anda birden çok mesaj verilmesi gerekebilir. İşlemi yapan araç bir hata/bilgi/uyarı mesajı verdi ise bu panel öne gelir. Mesaj ağacında her işlem kendine ait bir bölüm yaratır. Siz silene kadar bunlar kalırlar.

Bazı mesajların sonunda linkler bulunacaktır. Bu linkler bir raporun alınması veya hata bulunan işlemin gösterilmesi gibi pek çok iş için kullanılabilir.

Mesajlar penceresi altında yer alan 'Temizle' ile mesajlar temizlenebilir, 'Yaz' ile mesajlar Netcad rapor formatında raporlanabililir.

Column