Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section

Askı Listesi

Liste günün tarihine bağlı olarak otomatik güncellenmektedir, askı iniş tarihi geçmiş olan plan değişiklikleri listeden düşmektedir.

Askı iniş/çıkış tarihi, plan adı vb kriterlerden arama yapılarak tadilat bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Yine "Tüm Tadilatlar" başlığına tıklanarak tüm tadilatlara erişilebilir.