Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleUygulama
Column
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin --><style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Info
iconfalse

Maden projelerinde 1/25000 ölçekte maden ruhsat sahalarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 1/25000 ölçekli haritaların raster dönüşümünün yapılarak gerçek koordinatlarına taşınması gerekmektedir. 

1. Projeye projeksiyon ve ölçek tanımlamak için Uygulama Menüsü / Özellikler / Proje Özellikleri menüsüne giriniz. Açılan pencerede Ölçek sekmesinde 1/25000 ölçekli Sivas haritası için ölçek değeri giriniz.

2. Proje Özellikleri penceresinden Projeksiyon sekmesine giriniz.

Açılan pencerede Projeksiyon bölümünde yer alan üç nokta butonuna basarak uygun projeksiyon parametrelerini seçiniz.

Info
iconfalse

Projeksiyon parametreleri ile ilgili detaylı bilgi için (question)


3. Örnek uygulama için; Projeksiyon: Universal Transvers Merkator 6°  Datum: WGS-84 değerlerini seçiniz. 
Dilim Numarasını belirlemek için Merkezi meridyen bölümünde bulunan  butona basılır. Açılan Türkiye haritasından proje alanına fare ile tıklandığında, parametreler Netcad tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

4. Örnek uygulamada, dönüştürülecek pafta Sivas'a ait olduğundan harita üzerinde Sivas'a tıklanarak gerekli parametrelerin tanımlanmasını sağlayınız. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Böylece Projeksiyon bilgilerini tanımlamış oluruz.

 
Tamam ile ekrandan çıkınız.