Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Converted diagrams to Lucidchart

...

Section
Column
width40%
Info

Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz noktayı çevreleyen alanları otomatik olarak çevirmeye çalışır. Bu aşamada sağ-tuş işlemi iptal eder. Eğer gösterdiğiniz noktayı çevreleyen bir alan bulunursa alan seçilir ve işlem devam eder. Alan bulunamaz ise bir seçim dialoğu açılır.

Dialoğun açılmasına gerek kalmadan F2 veya F3 tuşları ile doğrudan aynı işlemlere ulaşabilirsiniz.

Info
titleYeniden Dene

Yeniden Dene ile başlangıç durumuna dönülür, bir başka nokta gösterilebililir.

Info
titleF2:Çevir

Bu seçenek ile seçmek istediğiniz alanın köşelerini tek tek göstermeniz gerekir. Noktaları Nokta Seçim Aracı (?) ile seçersiniz. seçerken yakalama modları, koordinat hesap makinesindeki başka çizgiyi izle gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.

Alan Çevir işlemi ilk noktayı yeniden göstererek ya da sağ-tuş ya da Esc ile sonlanır.

Info
titleF3:Seç

Bu seçenek var olan bir alanı seçmenizi sağlar. Ekrandan seçebileceğiniz herhangi bir Alan seçilir. Daire, Pafta gibi bazı objeler de kapalı alandır. F3 bunları da seçer ve kapalı alan olarak kullandırır.

Üst üstte alanları seçmek için "/" tuşu kulanılmalıdır. Bu durumda seçilebilir olan objeler listelenir. Alanların içinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda çevreleyen alanlar listelenecektir.

Column
width40%

Lucidchart OnPrem
size500
convertedFromgliffy
origParamseyJzaXplIjoiNTAwIiwibmFtZSI6IkFsYW5DZXZpcjEifQ==
attachmentId185467909

Info

Yeşil noktalar çevrilebilir, kırmızı noktalar çevrilemez. Doğru, çoklu doğru, spline, yay, spiral gibi desteklenen tüm çizgisel objeler uç uca geldiği sürece sonuç başarılıdır. Yukarıdaki kırmızı noktalardan birisi kapalı gibi görünmekle birlikte aslında köşedeki iki doğru uç uca değiller. Bazı durumlarda aynı alanı farklı yerden göstermeniz gerekebilir. Eğer çevrilmiyor ise ama her şey doğru gibi görünüyor ise muhtemelen çok yakın ama birbirine dokunmayan çizgiler vardır.

Column
width20%

Search Results
query"Alan Seçim Aracı"