Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Obje Seçim Aracı

Section

Column
Info

Kaydır, döndür, sil, ölçekle, aynala, bloklama vb. işlemler gereği istenilen obje veya objeler grubunun seçilmesi gerekecektir. Netcad' de her obje için ayrı ayrı işlem tanımı yoktur. Örneğin; yazı kaydır, nokta kaydır, sembol kaydır gibi bir çok komutun Netcad' deki karşılığı sadece "Kaydır" komutudur. Bundan dolayı da işleme girilecek objelerin seçimi Seçim Araçları ile yapılır.

Seçim Araçları kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan bir menüdür. Kullanıcıların daha verimli ve hızlı bir şekilde çalışabilmesi için bu menüyü mutlaka öğrenmeleri gerekir.  Herhangi bir işleme girildiğinde ekranın üst kısmında yapışkan menülerden Seçim  Araçları altında açılan 'Seçim Süzgeci içerisinden butonlar kullanılabilmektedir.

Info

Seçim işlemi normalde tek tek seçim şeklinde başlar. Bu şekilde devam edebilir. İsteğe bağlı olarak burada söz edilen seçim yöntemleri de kullanılabilir. Seçilenler toplanır. Tek tek seçim işleminde Netcad en üstte görünen objeyi seçer. Altta kalanı seçmek isterseniz space(boşluk) tuşuna basmalısınız. Eğer seçilebilecek birden çok obje var ise Netcad tümünü listeleyecektir.

Bu yöntem alanları seçmek için de kullanılabilir. Bir alanın ortasında space tuşuna basın ve sonucu görün. Eğer iç içe alanlar var ise (Mahalle, Pafta, Parsel) tümü listelenecektir. Küçük alandan büyüğe doğru sıralama yapılır.

Info

Seçtiğiniz bir objeyi yeniden göstererek seçimden çıkartabilirsiniz. Yeniden göstererek tekrar seçebilirsiniz.

Info

Seçimi başlatan işlem sadece çizgileri seçmenizi istiyor ise alanları seçemezsiniz. Bu etkiyi Obje tiplerini işaretleyerek siz de oluşturabilirsiniz. Sadece doğruları silmek istiyorsanız, doğru açık kalacak şekilde diğer obje tiplerini kapatıp tümünü seç yapmalısınız.

Info

Pencere, Alan ve Daire için Alan Seçim Aracı ile seçeceğiniz objelerin bir pencere ya da daire ya da alan içinde olmasını sağlarsınız. Eğer Kesenler, Üzerindekiler veya Dışındakileri seçerseniz kural değişir ve mesela dairenin dışında kalanları seçebilirsiniz. Bu işlemler sırasında bölgeden kırp işaretli ise özel bir durum oluşur ve orijinal kayıtlara dokunulmadan kırpılmış (clipped) kayıtlar oluşturulur ve seçilirler.

 • Doğruyu kesenler verilen bir çizgiyi kesen objeleri seçer.
 • Noktayı içerenler gösterdiğiniz noktayı çevreleyen alanları bulur.
 • Noktadan geçenler ise verdiğiniz noktadan geçen alan ve çizgileri bulur.
 • Tersine çevir bu işlemlerde seçilmeyeni seçer.
 • Grup seç, Netcad' de bazı işlemlerde kullanılan gruplama özelliğinden faydalanır. Mesela bir CKS dosyasında çizelge okudunuz ya da bir şev taradınız. Bunlar çok sayıda objeden oluşurlar. Her bir obje ayrı ayrı seçilip işlenebilir. Ama tek seferde tümünü seçmek ve işlemek istiyorsanız grup seç aktif olmalıdır. Bu özellik ile bir şevi tek seferde silebilir ya da bir çizelgeyi bozulmadan kaydırabilirsiniz.
 • Tümünü seç aktif süzgeç kurallarına uyanları seçer. Mesela sadece "Nokta" açık bırakılıp tümü denirse projedeki tüm noktalar seçilirler.
 • Son seçilenler en son yapılan seçim işlemini tekrarlar. Mesela kaydır yapıldıktan sonra son seçilenler ile kaydırma devam edebilir. Seçim için yeniden kural vermenize gerek kalmaz.
 • Kopyala Modu, 'Döndür, Ölçekle, Aynala ve 2 Noktadan Dönüşüm' işlemleri sırasında objelerin kopyasını çıkartan işlemdir. Bu mod kullanıldığında aynı objelerin tekrar oluşturulmasına gerek kalmayacak ve zaman kazanılacaktır.

İleri Seçim Süzgeçleri için ... (?)

Tip
titleSpatial Objeler Nasıl Seçilir

Spatial Objeler Düzenlemeye Başla İşleminden sonra  CAD objeleri gibi davranırlar. Düzenlemeye Başla sonrası kaydır, döndür gibi dönüşümler, kalıcı projeksiyon Dönüşümleri, Obje Editleme, Silme de dahil olmak üzere tüm düzenlemelerden etkilenirler ve Düzenlemeyi Bitir ile Spatial Tablo güncellenir.

Column
width20%
 
Search Results
query"Obje Seçim Aracı"