Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
Info

Netcad çok farklı obje türlerini destekler. Klasik GIS yazılımlarından farklı olarak yay, spiral gibi mühendislikte mutlaka gereken türleri de destekler ve uzunluk, alan gibi hesapları tam yapar.

 

Info
titleNoktasal Objeler

Nokta, sembol, blok noktasal objelerdir.

Info
titleÇizgisel Objeler

Doğru, çoklu doğru, yay, spiral ve bütün alansal objeler çizgisel objelerdir.

Info
titleAlansal Objeler

Kapalı çoklu doğru, daire, pafta, üçgen alansal objelerdir.