Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

NCZ Rapor Şablonu Oluşturmak

Section
Column
Info

Excel ve Word rapor şablonları gibi NCZ üzerine de raporlama yapılabilmektedir. Diğer rapor şablonlarında olan kurallar NCZ rapor şablonu için de geçerlidir. Şablon içerisinde #TemplateParams tagının ve diğer parametrelerin de bulunması gerekmektedir.

Column