Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Word Rapor Şablonu Oluşturma

Section
Column
Info

Word rapor şablonu oluşturma işlemleri için metaveri sağlayıcı bir modül ve kullanıcı tanımlı raporların alınabileceği bir arayüz bulunmalıdır.

Column