Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Modified

Excerpt
hiddentrue

Kazı Planı Uygulaması

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleExcanet 3 Yenilikler
Section
Column
width50%

Projenizi Dinamik Yapıda Güncelleyin

Herhangi bir değişiklik ile tüm projeyi otomatik revize edebilirsiniz.

Kazı kotları , şevler veya geometri değişikliklerinde kazı planı, yüzeyler, hacim hesaplamaları, raporlar ve enkesit çizimleri otomatik olarak güncellenmektedir.

Tüm bu işlemler için Excanet 3 ile yeni gelen"Projeyi Yenile" işlemini kullanabilirsiniz.

"Projeyi Yenile" işleminin çalışma şeklini belirleyebilirsiniz.   

Otomatik olarak gerçekleştirilecek revizyonun projenin hangi aşamalarına kadar gerçekleştirileceğini belirleyebilirsiniz. 

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MhYvoe3BbFY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Section
Column
width50%

Column
width50%

Projenizi Tüm Değerleri İle Kontrol Altına Alın

Excanet 3 ile yeni gelen tanım editörü yardımıyla tüm kazı planlarınızı kontrol altına alabilirsiniz. 

Yeni geliştirilen Tanım Editörü yardımıyla; 

  • Hangi kazı alanına hangi şev tanımının verildiğini takip edebilir, yeni şev değerleri tanımlayabilirsiniz. 
  • Kazı planı yapılması gereken ancak  kazı/dolgu tanımı verilmemiş kazı alanlarınızı ortaya çıkarabilir,  şev tanımları oluşturabilirsiniz.   
  • İstenen kazı alanlarının çoklu olarak seçilerek birçok işlemi bu editörden gerçekleştirebilirsiniz.
Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8lbkdGm6zIk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Kot Editöründe Yeni Yetenekler

Excanet 3 ile Kot Editörü işlemine yeni yetenekler kazandırılmıştır. 

Artık farklı bir işleme gitmeye gerek kalmadan, sizlere sunduğumuz seçenekleri kullanarak tek bit tıklama ile istediğiniz kot atamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9OZbaiglWo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Excanet 3 İle Kolay Kullanım

Excanet 3 ile sizlere birçok ek yetenek sunarak işlemleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlıyoruz. 


Info
iconfalse
titleEnkesit Çizimlerinde Alan Taramaları

Enkesit çizimlerinizde alan taramalarınızı otomatik olarak çizdirebilirsiniz.

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3civk9AhevU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Info
iconfalse
titleBaşlangıç Km.Değerine Göre Enkesit Çizimi ve Kübaj Raporlamaları

Güzergahlarınızın başlangıç kilometre değerini tanımlayabilirsiniz.

Info
iconfalse
titleHacim Hesaplamaları Excanet Tanımı

Excanet tanımı olsun yada olmasın hacim hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Info
iconfalse
titleDaha Kolay Kullanabileceğiniz Arayüz Değişiklikleri

Farklı pencerelerden ayarlamalar yapmak yerine tek bir pencereden yönetebileceğiniz birçok arayüz değişikliği yapılmıştır.

Info
iconfalse
titleEnkesit Çizimlerinde Otomatik Tabaka Güncelleme

Enkesit Çizimlerinizde eski enkesit çıktılarına ait tabakaları otomatik olarak silebilirsiniz. 

Info
iconfalse
titleRapor Sonuçlarının Ekrana Çizdirilmesi

Kübaj sonuçlarınızı ekrana çizdirebilirsiniz. 

Info
iconfalse
titleAynı Ekranda 2D/3D Olarak Proje Sonuçlarını İnceleyebilirsiniz.

İşlem sonuçlarını aynı ekranda 2D&3D olarak pencere düzeltmeleri yapmadan yapabilirsiniz.

Localtab
titleÖzellikler
Section
Ncspot

'EXCANET', bina, site, otopark, hava alanı, liman, peyzaj alanı, batimetrik projeler, tünel portal girişi, karayolu tesisleri, su deposu, gölet gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu işlerinin ve tasarımlarının yapılabildiği Netcad çözümüdür. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu işlerini gerekli tüm aşamaları ile gerçekleştirebilirsiniz.

'EXCANET' ile planda iş yapılırken kazı ve dolgu alanları üç boyutlu olarak oluşurlar; enkesit çizimleri, kübaj hesapları otomatik olarak yapılır; kazı planı proje çıktıları ve raporları standartlara uygun yapıda alınırlar. Site inşaatı gibi çok sayıda kazı/dolgu tasarımı yapılan projelerde toplu olarak rapor ve enkesit alarak zaman kazandırır.

Section
Column
width50%

 'Kazı ve Dolgu Planları' için gerekli tanımlamaları ve kazı/dolgu tasarımlarını kolaylıkla gerçekleştirilebilirsiniz. 

EXCANET ile tek bir binanın, onlarca yapılı bir sitenin, kompleks ve karmaşık tasarımlara sahip bütünleşik yapıların; köprü, direk..vb. ayakların yapı oturum alanlarının; otopark, havalimanı, katı atık alanı, tören alanları..vb. gibi her türlü ve her ölçekteki yapının kazı/dolgu tasarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.

Gelişmiş yüzey oluşturma yetenekleri ile karmaşık kademeli ve birden fazla kazı kotuna oturan kazı planı projeleri kolaylıkla gerçekleştirilebilirler.

Aynı kazı planı içerisinde birbirine bağlı çözülmesi gereken karmaşık kazı/dolgu problemleri kullanıcı kontrolünde otomatik olarak çözümlenirler.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Tek bir tanımla, birbiri ile ilişkili birden fazla yüzey kolaylıkla oluşturulabilir. 

Ara yüzey fonksiyonları ile tek bir tanıma bağlı tüm alt yüzeyler kolaylıkla oluşturulabilir. Oluşan yüzeyler arasında hacim hesabı ister ayrı ayrı ister topluca alınabilir. 

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LYDWwTRY1wE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Ara Alım Yüzeyi ile Hacim Hesabı

3 Yüzeyden hacim hesabı gerçekleştirilerek, hak edişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı ortaya çıkarılabilir, bu sayede tüm kübaj hesaplamalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Bu anlamda proje yüzeyi (örn: kırmızı kot) ve uygulama yüzeyi(örn: siyah kot) arasındaki ara yüzey (örn: röleve yüzeyine) göre dolgu ve yarma değerleri hesaplanır. Bu ara yüzeye göre fazladan yapılan kazı ve dolgu değerleri de hacim ve kesitlerde rapor edilecek şekilde ortaya çıkarılmış olacaktır.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315"src="https://www.youtube.com/embed/PRNKsRV7EMs" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Kullanıcı Tanımlı Tasarlanabilen Enkesit Şablonları

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, alan ve hacim değerleri gibi istenen tüm bilgilerle otomatik olarak kolayca alınabilir. Kullanıcı tanımlı yeni şablon dosyaları oluşturularak çizimlerde kullanılabilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H2vUuOSpl8E" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Proje geometrilerinize ait kot değerleri ve yüzey eğimleri kolaylıkla tanımlanabilir.  

Kot değiştirme opsiyonları ile kazı tabanının veya referans objelerin kot ve eğim değerleri, projelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında kolaylık değiştirilebilir. 

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nzNtkIw6IeE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Şevler, araziye, objeye veya istenen bir kota olası tüm şev tanım parametreleri kullanılarak bağlanabilirler.

Kazı yüzeyleri arasında tanımlanması gereken şevlerin uygulanacağı arazi yüzeyi, obje veya referans kot seçilerek istenen parametrelerde şev tanımlamaları yapılabilir. Şev kütüphanesi ile standart kütüphane içeresinde yer alan şev tanımları kullanılabilir; şev kütüphanesi kullanıcı tanımlı olarak geliştirilebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SqmWXdqfGEI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Kazı/Dolgu Planları otomatik olarak oluşturulurlar.  

Şev tanımlamada kullanılan kodlar referans alınarak, şevli kotlu kazı plan çizimleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Xo_q3KKlTh0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Oluşturulan yüzeyler üç boyutlu olarak görüntülenebilir.

Üç boyut desteği ile, tasarlanan kazı ve dolgu yüzeyleri projenin herhangi bir anında 3D ortamda görüntülenebilir.  

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/svQMTom7IDw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Gelişmiş 'Enkesit Çizicisi' ile enkesitler istenen parametrelerde oluşturulabilirler.

Gelişmiş enkesit çizicisi ile, projede bulunan yüzeyler otomatik olarak seçilebilirler.

Geliştirilmiş yüzey seçim fonksiyonları sayesinde projede bulunan kazı/dolgu yüzeyleri için enkesitler otomatik olarak oluşturulabilir; kullanıcı tanımlı olarak sabit kot belirlenerek de enkesitler oluşturulabilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2BiABOeP1j4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Kazı/Dolgu hacim hesaplamaları alternatif yöntemler ile gerçekleştirilebilir.   

Yüzeyler arasında prizmatik hacim hesabı kullanılarak veya enkesitler arasında enkesit bazlı hacim hesap yöntemi kullanılarak projelere ait hacim hesapları gerçekleştirilebilir. Gelişmiş yüzey seçim fonksiyonları ile ikiden fazla yüzey arasında hacim hesaplamaları gerçekleştirilebilir ve sonuçlar raporlanabilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eft_cDd7C5Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Localtab
idyenilikler
titleTeknik Detaylar
Section
Column
width50%

3 Yüzey Arası Hacim Hesabı

3 Yüzeyden hacim hesabı gerçekleştirilerek, hak edişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı ortaya çıkarılabilir, bu sayede tüm kübaj hesaplamalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Bu anlamda proje yüzeyi (örn: kırmızı kot) ve uygulama yüzeyi(örn: siyah kot) arasındaki ara yüzey (örn: röleve yüzeyine) göre dolgu ve yarma değerleri hesaplanır. Bu ara yüzeye göre fazladan yapılan kazı ve dolgu değerleri de kesit kesit ortaya çıkarılmış olacaktır.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315"src="https://www.youtube.com/embed/PRNKsRV7EMs" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Enkesit çıktıları çok daha kolay bir şekilde tüm parametreleri ile otomatik olarak tasarlanabilir.

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, alan ve hacim değerleri gibi istenen tüm bilgilerle otomatik olarak kolayca alınabilir. Kullanıcı tanımlı yeni şablon dosyaları oluşturularak çizimlerde kullanılabilir.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H2vUuOSpl8E" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>Section
Column
width50%

Kullanıcı Tanımlı ve Koda Bağlı Şev Tanımları

Projede kullanılan tüm kodlar içerisinden istediğiniz kodlar seçilerek şev taramalarının oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Araziye uzat işlemi sırasında, tamamen kullanıcı kontrolünde oluşturulan ve farklı isimlendirmelere sahip olan kodlar bulunmaktadır. Şev Tarama Ayarları' nda listelenen bu kodlar içerisinde seçim yaparak, hangi kodlara şev uygulanıp/uygulanmayacağını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tanVfMnb70E" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

 

Section
Column
width50%

Column
width50%

Tanım Adlarına Göre Detaylı Hacim Raporları

Araziye Uzat işlemi sonrasında her bir kazı alanını isimlendirebilir, hacim raporlarını bu isimlendirmelere göre alabilirsiniz.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RPyr2HG2oFI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

 Yeni Enkesit Genişlik Seçenekleri

Projenizde farklı kazı alanlarınıza ait genişlikleri, Excanet 2.0 ile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

Expand
titleVideolar
HTML
<iframe width="100%" height="315"  src="https://www.youtube.com/embed/U_rCzgRUTog" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Column
width50%


Localtab
titleYardım ve Dokümanlar

Section
Column
width50%
Info
iconfalse
titleDökümanlar

Children Display
alltrue
depth3
pageEXCANET
 

Column
width50%
Info
iconfalse
titleÖrnek Uygulama Dokümanları ve Proje Videoları

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
cqllabel = "excanet_uygulama"
labelsexcanet_uygulama

Info
iconfalse
titleEğitim İçerikleri
Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "kazı_planı_uygulamaları"
labelskazı_planı_uygulamaları
Info
iconfalse
titleİndirilebilir Dokümanlar

 EXCANET Yardım (PDF)

Section
Info

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

Info
iconfalse
titleTeknik Videolar
Section
Column
width50%
Expand
titleEXCANET ile 'Bina Kazı Tasarımı İşlem Adımları'
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SqmWXdqfGEI?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile 'Bina' projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/s9GDmxkAKhE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile 'Site' projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cCK5x4r8-IU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile 'Yapı, Tören Alanı ve Otopark' projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Qowb9MeTqLc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile 'Kompleks Tasarımlı Yapılar'ın projelendirilmesi
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m93vEkKH2F0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile 'Katı Atık Tesisi' projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kGEnOWazM0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%
Expand
titleEXCANET ile Tünel Portal Projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rOtpmU-Xsd8?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile Baraj, Gölet Gövde ve Rezervuar Hacim Hesapları
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QoI49mJkdnA?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile Regülatör Kazı Dolgu Projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PctuOkkpfh8?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile Viyadük Temel Projelendirme
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pxO2oJikiTk?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleEXCANET ile Arıtma Tesisi Kazı Dolgu Hacim Hesapları
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xEcHobO7K8g?list=PLrD9FRJJK3rx80g9fMMkBzdtNJyKt_RKh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
sortcreation
reversetrue
operatorAND
cqllabel = "excanet" and label = "haber"
labelshaber,excanet

Section

Başarı Hikayeleri

Section
Column
width20%

Bektaş İnşaat

FİNA Enerji Orta Mandıra Rüzgar Enerji Santrali

Column
width20%

Bereket Enerji

Akıncı HES Projesi

Column
width20%

Bursa Büyük Şehir Belediyesi

Bursa Tramvay Test Hattı

Column
width20%

Cihan İnşaat

Eskişehir Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi İhalesi

Column
width20%

GAP İnşaat

Turkmanbashi International Seaport

Section
Column
width20%

Nazka Mühendislik

Esan Magnezyum Üretim Tesisi

Column
width20%

Nuhoğlu – Dalgıçlar Ortaklığı

Çorum Hitit Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi

Column
width20%

İLBANK, Samsun

Arıtma Tesisi Projeleri

Column
width20%

Tanjant Mühendislik

Tünel Portal Projeleri

Column
width20%

TOKİ

EPDK Genel Merkez Binası

Section
Column
width20%

Torunlar GYO

Bezmialem Üniversitesi İnşaatı

Column
width20%

Umut İnşaat

Rüzgar Enerji Santrali Projeleri

Column
width20%

Uzunlu Harita

Balıkesir OSB / Prefabrik Fabrikası

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>