Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Birleştir

Section
Column
width80%
Info

Birleştir doğru ya da çoklu doğru özelliğindeki iki objenin uçlarını kesişim noktalarından birleştiren işlemdir.

Birleştirme işleminde iki yöntem kullanılır. 

  • 'Uç Uca Getir' yöntemi seçilirse objeler bir diğerine uzatılırla,
  • 'Tek Obje Yap' yöntemi seçilirse birleşen çizgiler tek bir çoklu doğruya dönüşler.
Column