Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Paralel

Section
Column
width80%
Info

Paralel işlemi çizgisel objelerin (?) paralelini oluşturur.

ÖzellikAçıklama
Çoklu Doğruları ParçalaÇoklu doğruların her bir parçasının paralelinin ayrı ayrı oluşturulabilmesini sağlar.
Tabakası AynıParalel objenin aktif tabaka yerine paraleli alınan objenin tabakasında oluşmasını sağlar.
Hattipi AynıParalel objenin aktif hattipi yerine paraleli alınan objenin hattipinde oluşmasını sağlar.
Kalınlığı AynıParalel objenin paraleli alınan objenin kalınlığında oluşması sağlanır.
Ters/DüzParalel objenin paralin alınanın ters yönünde oluşması sağlanır.
Köşeler YuvarlakParalel alma sonucu oluşan objenin köşeleri yuvarlatılacaktır.
Asıl Çizgiyi SilParalel alma işleminden sonra paraleli alınan obje silinecektir. Bu işlem paralel kaydırmaya denk düşer.
Info

Paralel alınan çizgiler birbirini takip ediyor ise paralel çizgiler de birbirini takip edecek şekilde otomatik olarak düzeltilirler.

Warning

Bazı objelerin paraleli kendi cinsinden olamaz. Örneğin; yumuşatılmış eğrilerin paraleli matematiksel olarak yumuşatılmış eğri olamaz. Bu nedenle paralel obje çoklu doğruya çevrilir. Spiral objeleri için de benzer durum söz konusudur. Matematiksel olarak spirallerin paraleli spiral özelliği taşımaz. Bu nedenle spiraller de çoklu doğruya çevrilirler.

Info

Pafta ve Kutu (?) objelerinin komşuları bu araç ile oluşturulabilir. Bir kenar göstermek yeterli olacaktır.

Column