Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Section
Column
width100%
Ncspot

Netcad Kampüs ülke genelinde gerçekleştirilen Netcad eğitimleri ve Netcad kursları ile her yıl binlerce kişiye sertifika vermektedir. Size hangi eğitim uygun? Uzmanlık alanınıza göre eğitim detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Section
Column
width25%

Meslek Grupları

Netcad Kampüs'te proje üreten her meslek grubuna, her sektöre yönelik proje üretim süreçlerini içeren sertifikalı eğitim programları yer alır. Eğitimler, her meslek grubu için ayrı ayrı ve sektöre yönelik olarak hazırlanmış olan veri setleri ve proje süreçleri üzerinden gerçekleştirilir.

Buttonprimary
TitleDetaylar
URLhttp://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=127631678

Column
width25%

Eğitim Programları

Her eğitim programı kapsamında, projelerin baştan sona mevzuatlara uygun olarak üretilme süreçleri Netcad GIS teknolojileri kullanılarak uygulamalı olarak öğretilmekte ve eğitimi başarı ile tamamlayanlara sertifikaları verilmektedir.

Buttonprimary
TitleDetaylar
URLhttp://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=127041752

Column
width25%

Kurs ve Kayıt Takvimi

Türkiye ölçeğinde üniversiteler, meslek odaları, kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörde düzenlenen sertifikalı proje eğitimlerini eğitim takviminden izleyerek kayıt olmak için bize ulaşabilirsiniz.

Buttonprimary
TitleDetaylar
URLhttp://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=109839783

Column
width25%

Netcad Canlı Eğitimler

“Netcad Canlı Eğitimler”e kayıt yaptırarak tabletinizle, cep telefonunuzla, PC’nizle veya Laptop’ınızla dilediğiniz yerden dilediğiniz şekilde derslere katılabilir, sektörel ve mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Buttonprimary
TitleDetaylar
URLhttp://portal.netcad.com.tr/display/HELP/Netcad+Canli+Egitimler