Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Section
Column
width50%
Info

Zaman gezgini, zaman destekli verilerin gösterimi için hazırlanan bir modüldür. Farklı zaman değerleri girilmiş olan

 • Raster verilerin 
 • CAD verilerin 
 • Karo verilerinin 
 • Spatial verilerin 

özel bir slider kontrolü aracılığıyla zamana göre değişimini gösterir. Bu sayede

 • 2000 yılı orthofotoları ile 2007 yılı orthofotoları aynı projede yer alabilir ve zaman gezgini ile istediğinizi görebilirsiniz. Aynı veride farklı yıllara ait halihazır veriler, plan verileri de yer alabilir. 
 • Bir plan yapıldıktan sonra pek çok revize olur. Zaman Gezgini ile bu revizyonları izlemek çok kolaylaşır.
 • Bir proje sürecinde veri pek çok kez değişir. Bir plan değişir, yol projesi değişir. Zaman gezgini ile projenizin eski durumlarına gidebileceğiniz gibi değişiklikleri de gözleyebilirsiniz.
 • Farklı zamanlara ait deprem ya da kaza gibi verileriniz var. Zaman gezgini ile bu verilerin farklı zamandaki haritalamasını yapabileceğiniz gibi mimarda oluşturacağınız modellere sadece o yıllara ait verilerin girmesini de sağlayabilirsiniz.
 • Tarih değerine sahip herhangi bir veriyi Zaman Gezgini ile kullanabilirsiniz.
Info
iconfalse
titleYardım

Children Display

Column
width50%
Warning

Uygulama NETSTORE altından aktive edilerek kullanılabilir.

Uyglama Menüsü/Netstore/Uygulamalar penceresinden seçilen uygulama 'Aktive Et' seçeneği ile aktif duruma getirilir.

Aktive edilen uygulamanın şerit menüde yer alması için; Uygulama Menüsü/Netstore/Uygulamalarım penceresinden seçili duruma getirilerek 'Seçilenleri Yükle' seçeneği kullanılır.

Yapılan işlemlerin uygulanması için Netcad GIS yeniden başlatılır ve uygulamanın Araçlar menüsü altına eklendiği görülür.