Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt
hiddentrue

Ana Modül CAD ve GIS Uygulaması

Localtab Group
Localtab
idyenilikler
titleNetcad Yenilikler
Section
Column
width50%

Netcad GIS Yazılım Altyapısı Yenileniyor

Netcad GIS 8.5.0 ile temel uygulama fonksiyonları modern yazılım altyapısına uygun olarak yenilendi.

Column
width50%
HTML
<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/ABPPI9Kx7hI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/nWEAFC4EnDM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Şimdi Netcad 8.5 Zamanı

Netcad GIS 8.5.0 sürümü ile birlikte Dosya Aç-Çizim Performansı-Dosya Kaydet gibi temel başlıklarda uygulama altyapısı yeniden kodlandı. Etaplar halinde yayımlanacak olan yeni sürümler ile ürün yenileme çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.
Localtab
activetrue
titleÖzellikler
Ncspot

'NETCAD GIS', mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları için tasarlanmış, uluslararası standartları destekleyen CAD ve GIS teknolojisidir. NETCAD GIS, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu güç ve esnekliği sağlar. Özgün mimarisi ile çok güçlü CAD, GIS ve Raster entegrasyonu sunar. Tüm netcad masaüstü çözümleri NETCAD GIS anamodülü üzerinde çalışır.

Section
Column
width50%

Kolay, Hızlı ve Akıllı Veri Üretim Yapısı & Aranan Komutlara Anında Ulaşım!

Netcad GIS'de işlem gruplarının bir arada toplandığı kullanımı kolay dinamik şerit menüler yer alır, bu sayede proje sürecindeki tüm gereksinimlere kolaylıkla ulaşılır. Akıllı komut arama yapısı sayesinde, aranılan komutun birkaç harfini arama satırına yazarak aranan komutun şerit menü içerisindeki yeni konumuna anında ulaşılır.

Şerit menülerin akıllı yapısı sayesinde bir sonraki işlemde ne yapılacağına göre yakalama modları dinamik olarak devreye girer; bu sayede proje veri üretim işlemleri kolaylaşmış ve hızlanmış olur.

Şerit menüler ile senkronize çalışan her an aktif ve ilişkili kısa yolları kullanarak veri üretim hızınızı arttırabilirsiniz.

Sık kullanılan işlemler için düzenlenebilir kolay erişim menüsü yer alır.Proje üretimini kolaylaştıran mevzuatlarla uyumlu hazır sayısallaştırma menüleri kullanabilir.

Grafik ve sözel ilişkileri anlık olarak yönetebilen gelişmiş sorgulama fonksiyonları da proje veri üretim ve yönetim süreçlerinde kullanılabilir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Yeni Bütünleşik ve Kolay Tabaka Yönetim Yapısı ile CAD, GIS, Raster ve Referans Katmanlar Bir Arada!

Netcad GIS projede yer alan tüm CAD, GIS, raster ve diğer referans tabakalar, 'Katmanlar' altında her an göz önünde birbirleri ile ilişkili olarak yönetilebilirler.

'Katmanlar' altından seçilen tabakalar sürükle bırak yöntemi ile sıralandığında çizim sıraları da dinamik olarak düzenlenirler.

Seçilen tabakalar, ayrı bir proje olarak kaydedilebilir, e-mail eki olarak gönderilebilirler.

Projenin tamamı ya da içerisinden seçilen tabakalar tek bir komut ile Google Earth'e aktarılabilir.

Section
Column
width50%

Online Haritalar Tek Bİr Tıklama İle Projelerde Altlık Olarak Kullanılabilir

Online haritalar, WMS ve WFS bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler. Örneğin projenizin altına Google uydu haritasını altlık olarak getirebilir. MEGSIS servislerinin sunduğu kadastro WMS ve WFS linkler de aynı proje üzerinde kullanabilir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Gelişmiş Arama Yapısı ile Proje İçerisindeki Verilere, Pafta Lokasyonlarına, Kullanılmak İstenilen Sembol ve Bloklara Anında Ulaşım!

Netcad GIS'in çok amaçlı yeni arama motoru sayesinde projelerdeki tüm detaylara, netcad komutlarına, pafta lokasyonlarına anında ulaşılabilir. Online veri kaynaklarının sağladığı veriler içerisinde de aramalar yapılarak bulunan veriler, projelerde kullanılabilir.

Projeler içerisinde aranan grafik ve sözel verilere, sembol ve bloklara, arama satırına yazılan tek bir kelime ile ulaşılabilir.

Komut arama özelliği ile tüm eski ve yeni Netcad komutlarının şerit menüler içerisindeki yeni konumunu anında görülebilir, istenilen komutlar arama penceresi üzerinden de kullanılabilir.

Geocoding aramaları yaparak Google, Yahoo vb. geocode sağlayıcılar içerisinden aramalar yapılabilir, aranılan lokasyonun koordinatlarına anında dinamik olarak proje üzerinde gidilebilir.

Section
Column
width50%

Şablon Projeler ile Proje Sürecinde Tekrar Eden İşlere Son!

Projeksiyon bilgilerinin tanımlanması, kullanılacak raster verilerin coğrafi referanslanması, düzenlenmesi, komşu rasterlar için aynı işlemlerin uygulanması, paftaların oluşturulması, gridlerin oluşturulması vs. gibi her proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan işlemlere Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde gerek kalmamaktadır. Netcad GIS içerisindeki hazır şablonlar ya da hazırladığınız yeni şablonlar da oluşturularak listeye eklenip kullanılabilirler.

Column
width50%

Image RemovedImage Added

Section
Column
width50%

Column
width50%

Kurum Standartlarında Hazır Çıktı Şablonları ile Tek Bir Tıklama İle Otomatik Çıktılar!

Netcad GIS içerinde bulunan kurum standartlarında hazırlanmış hazır çıktı şablonları sayesinde boyutu, tasarımı, lejandı, kuzey oku, başlığı, kurum logosu, plan notu, metin bilgileri, projeksiyon, ölçek bilgileri vb. tüm detayları içeren çıktılar tek bir tıklama ile oluşturulabilir. İsterseniz kendi çıktı şablonlarınızı da oluşturup projelerinizde kullanabilirsiniz.

Section
Column
width50%

Zengin Format Desteği ve Veri Tabanı Bağımsızlık!

Netcad GIS’in sunduğu zengin format desteği ve veritabanı bağımsız çalışabilme esnekliği sayesinde her formattaki raster ve vektör veri ile doğrudan birlikte çalışabilir; tüm veri tabanı yönetim sistemleri de kullanılabilir.

Netcad GIS bu sayede verilerin ve farklı yazılımların birlikte çalışmasını mümkün hale getirir; Netcad ile GIS verileri, Oracle, SQL Server, IBM DB2 ya da PostGIS ‘de doğrudan kullanılabilir

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Netcad Mimar ile İş Akış Modelleri

Netcad GIS, 'Mimar' adında bir ‘model builder’ içeriyor.

Mimar’ın sunduğu hazır fonksiyonlar ile iş akış modelleri yaratılabilir, sunulan hazır analiz modelleri de tek bir tıklama ile kullanılabilir.

Mimar ile projelerinizde kullanacağınız overlay, tampon alan tanımlama, çok katmanlı değerlendirme, jeoistatistik, fonksiyonlar için uygun yer seçimi, yol orta hatlarının otomatik bulunması, hatalı geometrilerin bulunması..vb. basitten karmaşığa her model kolayca oluşturulabilir ve sonuca bu modellerle ulaşılabilir.Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Children Display
alltrue
depth3
pageNETCAD GIS

Info
iconfalse

İndirilebilir Dökümanlar

Netcad GIS Yardım (PDF)

Column
width50%
Info
iconfalse

Örnek Uygulamalar

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
cqllabel = "netcad_kr"
labelsNetcad_Kr

Info
iconfalse

Akademik Bildiriler

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
cqllabel = "netcad_akademik_kr"
labelsNetcad_Akademik_KR

Info
iconfalse

Eğitim İçerikleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "netcad_egitim_kr"
labelsNetcad_Egitim_KR

Info
iconfalse

Teknik Videolar

HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrD9FRJJK3rxvd3rM4v5cwO3HamvcaT2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
operatorAND
cqllabel = "haber" and label = "netcad"
labelshaber,netcad

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
operatorAND
cqllabel = "başarı" and label = "netcad"
labelsbaşarı,netcad

Localtab
titleÜrün Tanıtım Videosu

Ürün Genel Tanıtım Videosu

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nWEAFC4EnDM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>