Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Boru Çapı Yazım Biçimi

 

Section
Column
width60%
Info

Tüm çözümlerde geçerli olmak üzere, boru bilgisinin yazıldığı tüm raporlarda uygulanacak boru yazım şeklinin tasarlandığı işlemdir.

Column
width40%