Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

Bodrum Yeni Bilişim Projesi ile Nefes Alacak

18 Ekim 2016

Section
Column
width100%
Excerpt

Bodrum Belediyesi’nin geçtiğimiz Haziran ayında Netcad ile başlattığı Kent Bilgi Sistemleri Projesi (KEOS) ilk meyvelerini vermeye başladı.

Column
width100%

Column
width100%

Netcad Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülen süratli ve titiz çalışmalar neticesinde 4 ay gibi kısa bir sürede Bodrum Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü verilerinin büyük bölümü akıllandırıldı.

Bu proje ile birlikte Bodrum Belediyesi’nin yürürlükte olan tüm planları, tescilli kadastro verileri ve numarataj datası tek bir platformda toplanmış oldu. Bu sayede Bodrum Belediyesi personelinin söz konusu veriye erişimi kolaylaştığından vatandaşa daha süratli hizmet verme imkânı da beraberinde geldi.

Büyükşehir yasası ile birlikte sınırları yaklaşık 4 kat büyüyen Bodrum Belediyesi, yeni hayata geçen KEOS projesi ile birlikte binlerce metrekarelik alana ait tüm verileri kolayca yönetebilme imkânına sahip oldu.

Panel
bgColor#ECF1F4
titleColor#ffffff
titleBGColor#A7D155
titleÜrün Sayfaları
borderStylenone
Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#60707a
titleSon Haberler
borderStylenone

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sorttitle
showSpacefalse
reversetrue
labelsduyuru
cqllabel = "duyuru"

Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#7A6A60
titlePopüler Etiketler
borderStylenone

Recently Used Labels
scopespace
count30

HTML
<style>
.panel{border-radius:0px !important;}
.panelHeader{border-radius:0px !important;}
.gallery-image img{width:90%; height:90% !important;}
.wiki-content h2 {border-style:none;}
.addthis_counter.addthis_pill_style a.atc_s {display: none;}
</style>