Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Basit Bir Netigma Uygulaması Nasıl Oluşturulur?

Excerpt
Info
titleAçıklama
Bu bölümde Netigma'ya veritabanındaki tabloları tanımlama, Form, sorgu ve sorgu sayfası oluşturma, Menü oluşturma, Menüye sorgu sayfası ekleme, Kolonların gösterim adlarını değiştirme, Sorgu ekranında görüntülenecek alanların belirlenmesi, Sorgu sonuçlarında gelecek alanların seçimi işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
Note

Her bir içerik maddesi bir işlem adımı olarak düşünülebilir.


 

Info
titleİçerik

Children Display
alltrue
excerpttrue
excerptTypesimple

 

 

Scrollbar