Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

Yusufeli Barajı Kamulaştırma Eğitimleri Verildi

22 Kasım 2016

Section
Column
width100%
Excerpt

15-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Artvin Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimde bölge kullanıcılarına sistem hakkında detaylı bilgiler verildi.

Column
width100%

Column
width100%

Oldukça yoğun katılımın sağlandığı eğitimde Yusufeli Barajı ve HES Kamulaştırma projelerinde görev yapan tüm personel masa başında uygulamalı olarak eğitim aldı. Kullanıcılar, kamulaştırma sahası altında kalan parsellerin belirlenmesi, parsellere ait malik bilgilerin raporlanması, maliklerin adres ve kişi bilgilerinin otomatik olarak sistem üzerinden güncellenebilmesi konularında bilgilendirildi.

Kamulaştırmanın tüm süreçleri sistem üzerinden takip edilerek vatandaşa yapılan ‘Tebligat Raporları’ hazırlık çalışmaları da sistem üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca Tebligat raporlarının hazırlanması sürecinde malikin güncel durumu hakkındaki bilgilere sistem üzerinden kısa sürede ulaşması sağlandı. Köy ve parsel bazlı Kıymet Takdir raporları hazırlanarak toplu raporlar da alındı.

Yapılan bu proje sayesinde artık Türkiye’nin önemli bir baraj projesine ait parsel, malik ve kamulaştırma süreçlerindeki son durum bilgilerine hızlıca erişilebilecek.

Panel
bgColor#ECF1F4
titleColor#ffffff
titleBGColor#A7D155
titleÜrün Sayfaları
borderStylenone
Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#60707a
titleSon Haberler
borderStylenone

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sorttitle
showSpacefalse
reversetrue
labelsduyuru
cqllabel = "duyuru"

Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#7A6A60
titlePopüler Etiketler
borderStylenone

Recently Used Labels
scopespace
count30

HTML
<style>
.panel{border-radius:0px !important;}
.panelHeader{border-radius:0px !important;}
.gallery-image img{width:90%; height:90% !important;}
.wiki-content h2 {border-style:none;}
.addthis_counter.addthis_pill_style a.atc_s {display: none;}
</style>