Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleUygulama
Column
Info
iconfalse

NETCAD ile CAD veya GIS yapısında proje üretilebilir ve CAD-GIS entegrasyonu gerçekleştirilebilir.

CAD (BDT-Bilgisayar Destekli Tasarım); bilgisayar destekli tasarım demektir. 

GIS (CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi); mekansal olan ve mekansal  olmayan verilerin üretilmesi, depolanması ve yönetilmesini içeren üçlü bir işlem sürecidir.

Image Modified