Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleGenel Bakış
Section
Ncspot

Belediyeler; yapmış olduğu  plan ve plan değişikliklerini, askı süresince internet sitesi üzerinden duyurular yoluyla  vatandaşa bildirmekle yükümlüdür. KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması ile plan değişikliği uygulamaya girdiği anda online olarak belediyenin resmi internet sitesine düşecek ve askı süresince yayında kalacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu proje ile vatandaşlar, plan değişikliklerine askı süresi boyunca internet üzerinden ulaşabilecek, böylece belediye personeli ve vatandaş arasında geçen süreç ortadan kalkacak ve şeffaf belediyecilik anlayışı ortaya konacaktır.

Section
Column
width50%

Online Plan Takibi

Plan ve tadilat sınırları ile ilgili olarak askıya çıkış ve iniş tarihleri arasında kurumların resmi internet sitelerinden online olarak plan ilanı yapılabilmektedir. Askı çıkış ve iniş tarihleri arasında aktif olan uygulama ile vatandaş parsel listesine tıklayarak kendi parselinin plan veya tadilat sınırı içinde kalıp kalmayacağını takip edebilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Kanuni Dayanak

İmar Planlarının web sayfasında yayınlanması ile ilgili kanun değişikliği, 648 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 21. maddesi aracılığıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8 Maddesinde yapılmıştır.

Aşağıda belirtilen bu maddelere bağlı olarak belediyeler ve mücavir alan dışında kalan yerlerde ise valilikler, plan ve plan değişikliklerini askı süresince web ortamında internet sayfaları aracılığıyla yayınlamak, vatandaşa duyurmak zorundadır.

İmar kanunun 8. maddesinin b ve c bentleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

c) (Ek bend: 03/07/2005-5403 S.K./25.mad) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Column
width50%

Localtab
titleÖzellikler
Section
Column
width50%

Plan ve Tadilat Durumuna İlişkin Bilgilere Online Erişim

KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması ile askı iniş-çıkış tarihleri arasında vatandaşların kendi parsellerine ilişkin bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Plan görünümü, Tadilat notu ve özet plan bilgilerine online olarak erişilebilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Uygulama Mimarisi

Uygulama mimarisi olarak netigma altyapısı kullanılmıştır.

Netigmadaki sorgu, grid, liste işlemlerindeki esneklik  ve harita destekli html form tasarımlarından faydalanılarak;. askı süreci içerisinde olan plan ve plan değişiklikleri listelenmekte, uygulama gören yerlerin haritası yayınlanmaktadır.

Kullanıcılar, geçmişten bugüne tüm plan değişikliklerine ait bilgilere “Tüm Tadilatlar” seçeneği ile ulaşabilmektedir.

Plan değişikliğine ilişkin ada/parsel, tadilat adı, tadilat notu, onay tarihi, askı çıkış tarihi, askı iniş tarihi bilgileri bu harita üzerinde online paylaşılmaktadır.

Parselim Tadilatta Mı? İşlemi ile kullanıcılar kadastro bilgilerini girerek, parselin etkilendiği plan değişiklikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.

Localtab
titleLisanslama
Section
KEOS.EIMAR.ASKIModülGerekli
Netigma RuntimeLisans GerekliGerekli
Netgis ServerLisans GerekliGerekli
KEOS.PYSEk Ürünİsteğe Bağlı
KEOS.TYSEk Ürünİsteğe Bağlı
   
Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Column
width50%

Dokümanlar

KEOS.EIMAR.ASKI Yardım

Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QWTTraD5E1c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Teknik Videolar

KEOS.EIMAR.ASKI uygulaması kullanımı ile ilgili çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

 

 

 

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width100%

Referans Belediyeler

Section
Column
width10%

Samsun

Atakum Belediyesi

Column
width10%

Ordu

Ünye Belediyesi

Column
width10%

İstanbul

Tuzla Belediyesi

Column
width10%

İstanbul

Maltepe Belediyesi

Column
width10%

KOCAELİ

Gebze Belediyesi

Column
width10%

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Column
width10%

İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi

Column
width10%

İstanbul

Beylikdüzü Belediyesi

Column
width10%

Bahçelievler Belediyesi


Column
width10%

Kartal Belediyesi


Section
Column
width10%

İstanbul

Esenyurt Belediyesi

Column
width10%

Tekirdağ

Şarköy Belediyesi

Column
width10%

 

Antalya

Kepez Belediyesi

Column
width10%

Çanakkale

Kepez Belediyesi 

Column
width10%

Tekirdağ

Malkara Belediyesi

Column
width10%

Tekirdağ

Ergene Belediyesi

Column
width10%

 

Çanakkale Belediyesi

Column
width10%

 

Çanakkale

Gelibolu Belediyesi

Column
width10%

Kocaeli

Başiskele Belediyesi

Column
width10%

Denizli

Pamukkale Belediyesi

Section
Column
width10%

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi


Section
Column
width33%

Column
width33%

Column
width33%

Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorAND
labelshaber,keos_eimar_aski
cqllabel = "keos_eimar_aski" and label = "haber"

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorAND
labelsbaşarı,keos_eimar_aski
cqllabel = "başarı" and label = "keos_eimar_aski"