Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

Netcad ve Netcad Uygulamalarında Genel Özellikler

Info

Burada söz edilen özellikler genel olarak bütün Netcad uygulamalarında ortak özelliklerdir. Nokta Gösterimi, Seçim, Raporlama gibi işlevlerde bu sayfalar referans gösterilmiştir. İlk bir kaç işlemde bu sayfalara uğrayıp bakmanızı öneriyoruz.

Info
iconfalse

Children Display
depth2
excerpttrue
excerptTypesimple