Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

Konya Büyükşehir Belediyesi de İmar Planlarını Netcad ile Yönetiyor

05 Temmuz 2018

Section
Column
width100%
Excerpt

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda Türkiye’nin yenilikçi ve öncü kurumlarından olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait imar planı verileri Netcad uygulamalarına emanet edildi.

Column
width100%

Column
width100%

Proje kapsamında Konya iline ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları düzenlenerek veri tabanına aktarıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun görülen imar planı tadilatlarıyla kurum özelinde tasarlanan merkezi veri tabanı sistematiği de düzenli olarak güncellenmeye başlandı.

Konya iline ait güncel nazım imar planları, uygulama imar planları ve kuruma gelen plan tadilat teklifleri uluslararası standartlarda coğrafi veri sunucusu olan Netcad Netgis Server üzerinden OGC WMTS yayın formatıyla 2014 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olarak yayınlanmaktadır.

Hayata geçirilen sistem yetenekleri kapsamında, kurum bünyesinde güncellenen imar planlarına ve imar planı tadilat tekliflerine ait sözel ve görsel bilgilere de web ortamında kesintisiz bir şekilde erişim sağlanabilmektedir.

Panel
bgColor#ECF1F4
titleColor#ffffff
titleBGColor#A7D155
titleÜrün Sayfaları
borderStylenone
Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#60707a
titleSon Haberler
borderStylenone

Content by Label
showLabelsfalse
max10
sorttitle
showSpacefalse
reversetrue
labelsduyuru
cqllabel = "duyuru"

Panel
bgColor#ecf1f4
titleColor#ffffff
titleBGColor#7A6A60
titlePopüler Etiketler
borderStylenone

Recently Used Labels
scopespace
count30

HTML
<style>
.panel{border-radius:0px !important;}
.panelHeader{border-radius:0px !important;}
.gallery-image img{width:90%; height:90% !important;}
.wiki-content h2 {border-style:none;}
.addthis_counter.addthis_pill_style a.atc_s {display: none;}
</style>