Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

İrtifak Hakkı

Section
Column
width40%
Info

Parseller üzerinden geçen irtifakları çizmek için kullanılır. Oluşturulan irtifak alanları “IRTIFAK” tabakasına atılır.

Info

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında irtifak bilgileri girilebilir. İrtifakın geçtiği parsel numarası otomatik gelecektir.

Warning

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde İrtfak geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut irtifak geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Info

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda irtifak bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan dialogdan sadece irtifak numarası ya da adı girilir.

 

Column
width60%