Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Malikler

Section
Column
width40%
Info

Yeni Proje (?) işlemi ile oluşturulan IK veri tabanı üzerine çizilmiş parsellerin malik bilgileri girilir. Malikler, sadece PARSEL tabakasındaki alanlar için girilir. Girilen bilgiler dağıtıma aktarılarak kullanılabilir. Parselin sahibi olduğu tüm hissedarlar girilebilir,pay kontrolü yapılabilir ve hatalı olanlar düzeltilebilir.

Info

Malik girişi yapılabilmesi için [ + ] butonuna basılır, açılan kolondan bilgi girişi yapılır. Dialoğun altındaki onay butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Yeni bir kayıt eklemek için işlem aynı şekilde tekrarlanır.

Warning

 İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

  

Column
width60%