Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

1.2. Proje Parametrelerinin Girilmesi

Column
width50%
Info
iconfalse

Kamulaştırma projesinde kullanılan dosyaların bütünlüğünü sağlamak, raporlarda ve beyannamelerde istenilen bilgilerin yazdırılması adına parametrik bilgi girişlerinin yapılması gerekir.

Veri girişini sağlamak için Netkamu / Yeni Proje / Proje Parametreleri işlemine giriş yapınız.

Tip

Proje parametreleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Column
width50%

 

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleGenel
Column
width60%
Info

Genel sekmesi içerisinde,

  • Proje Adı, Kamulaştıran Kurum, Kamulaştırma Cinsi, Dengeleme Ölçeği, Kurum D.No Başlangıç satırları olmak üzere beyanname ve raporlarda çıkması gereken sabit değerlerin girişi sağlanabilir.
  • Projenin gerçekleşeceği İl, İlçe, Mahalle/Köy bilgilerinin girişi sağlanabilir.
  • Devlete ait olan mülkiyetlerin raporlanması için malik kayıtlarında geçen devlet ve tüzel kişilik bilgilerinin girişi sağlanabilir. Ayrıca, diğer kamu tüzel kişiliklerinin okunacağı kurum bilgilerinin girişi de sağlanabilir. Birden fazla tüzel kişilik bulunması durumunda aralarına '+' konumlandırılarak giriş yapılabilir.
  • Kamu yararı tarih ve sayısının da girişi sağlanabilir.
Info
iconfalse

Proje Adı: ENERJİ NAKİL HATTI

Kamulaştıran Kurum: TEİAŞ GEN. MÜD.

Kamulaştırma Cinsi: DİREK YERİ

Dengeleme Ölçeği: 5000

Kurum D.No Başlangıç: 1

İli: ANKARA

İlçesi: BEYPAZARI

Mahalle/Köy: ÇAMLIK

Maliye Hazineleri: MALİYE HAZİNESİ*

Devlet Ormanları: DEVLET ORMANI*

Meralar: MERA*

Kamu Tüzel Kurumlar: T.C.D.D*+DSİ*

Kamu Yararı Karar Tarihi: 9.11.2018

Kamu Yararı Karar Sayısı: 789 olarak veri girişi sağlanır.

Column
width40%

 

 

 

Localtab
titleYüklenici ve Kontrol
Column
width60%
Info

Yüklenici ve Kontrol sekmesi içerisinde,

Tescil beyannamesi ve raporlarda gözlemlemek üzere yüklenici ve kadastro kontrolör bilgilerinin girişi sağlanabilir.

Info
iconfalse

İşi Yapan: CELALETTİN YEĞENOĞLU

Ünvanı: HAR.MÜH.

Sicil No: 965742312

Hazırlanma Tarihi: 2.11.2018

Kadastro Müdürü: HASAN YILMAZTÜRK

Kontrol Mühendisi: TURGUT TEMİZEL

Kadastro Teknikeri: RECEP GÜL

Ölçüm Yapan: SEYFETTİN BAŞAK olarak veri girişi sağlanır.

Column
width40%

 

Localtab
titleDosyalar
Column
width60%
Info

Dosyalar sekmesi içerisinde, kamulaştırma projesinde kullanılacak dosyalar belirlenmekte ya da seçilmektedir. Dosyaların tanımlanması ile birlikte projede dosya bütünlüğü sağlanmakta ve NCZ dosyası yüklendiğinde ilgili tüm dosyalar ilişkili olarak gelmektedir.

Info
iconfalse
1. Güzergah satırının yanındaki [ ... ] butonuna tıklayınız.
2. KAMU_UYGULAMA klasörü içerisine 'ENH_DIREK' adı ile güzergah dosyanızı .KTB uzantısı ile kaydederek 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.
3. Güzergah dosyasının tanımlanması ile birlikte parsel ve malik dosyaları, sırasıyla KAP ve KML uzantıları ile, güzergah adı ile aynı, KAMU_UYGULAMA klasörü içerisinde otomatik olarak oluşacaktır.
4. Plan satırının yanındaki [ ... ] butonuna tıklayınız.
5. Aynı klasör içerisinde 'ENH_DIREK'adı ile plan dosyanızı NCZ uzantısı ile kaydederek 'Tamam' butonu ile geçiniz.
6. Beyanname Şablonu satırının yanındaki [ ... ] butonuna tıklayınız.
7. 'TEIAS_BEYAN_KROKI.NCZ' şablonunu seçiniz.
8. Beyanname şablonları 'C:/Netcad7/MODUL/KAMU/SECME' dizini içerisinde yer almaktadır.
Warning

Proje Parametreleri penceresi 'Tamam' butonu ile geçildiğinde proje dosyanızı saklamanız adına 'Dosya sakla' penceresi açılacaktır.

'KAMU_UYGULAMA' klasörü içerisinde 'ENH_DIREK' adı ile dosyanızı kaydediniz.

Column
width40%

Localtab
titlePlan
Column
width60%
Info

Plan sekmesi, kamulaştırma projesinin uygulanacağı güzergah planı için parametre değerlerinin verildiği ve fonksiyonların belirlendiği bölümdür.

Info
iconfalse

Kilometre Aralığı: 100

Kilometre Yazı Boyları: 2.00

Some Sembolü: 69

Some Sembol Boy: 1.000

Kilometre Yazı: Solda

Kurp Kilometre Yazı: Kurp İçinde

Kurp Teğetleri:

Güzergah Alanı Oluştur:

Önceki Planı Sil:

Otomatik Plan Çiz: olarak veri girişi sağlanır.

Column
width40%

 

Localtab
titleEnh
Column
width60%
Info

Enh sekmesi içerisinde,

  • Projede kullanmak üzere yeni direk dosyası tanımlanabilir, direk dosyası var ise dosya seçimi yapılabilir.
  • Nihai direklerin portala bağlantı durumları belirlenebilir.
  • Güzergah planında oluşacak olan ara mesafe hata payı değerlerinin girişi sağlanabilir.
Info
iconfalse
1. Enh_Direk satırının yanındaki [ ... ] butonuna tıklayınız.
2. KAMU_UYGULAMA klasörü içerisine 'ENH_DIREK' adı ile direk dosyanızı .DRK uzantısı ile kaydederek 'Kaydet' butonu ile pencereyi geçiniz.
3. Başlangıç Hatta Dik:
4. Bitiş Hatta Dik:
5. Some/Direk Hata Toleransı: 0.01
Column
width40%