Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleGenel Bakış
Section
Ncspot
Plan Tadilat Süreç Yönetimi uygulamasının büyükşehirler için ilçe belediyelerden veri akışını sağlamak, ilçe belediyeleri için temel süreçleri takip edebilmek amacıyla uçlara idari yetki sınırları dahilinde veri giriş platformu sağlayan uygulamadır. Plan Tadilat Süreç Yönetimi uygulamasının isteğe bağlı modülüdür. İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır.
Section
Column
width50%

Yerel Yönetim Kademelerinde Tadilat Süreçlerinin Üst Kademeye Aktarımı

İlçe bazında üretilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan değişiklik tekliflerinin; güncel olarak coğrafi bilgi sistemi içerisinde tutulmasını ve karar vericilerin doğru, güvenilir planlama altlıkları ile çalışmalarının sağlanması, plan değişikliklerinin onay sürecinin ilçe belediyesince tamamlanmasını takiben coğrafi bilgi sistemi otomasyonu sayesinde bağlı bulunduğu Büyükşehir Belediyesine iletimini sağlamaktadır.

İlçe belediyelerine veri girişleri için uç tanımlar yapılmaktadır, her ilçe sadece kendi yetkisindeki tadilat tekliflerini görebilmektedir.

İlçe belediyesi süreç izleme panelinde, kendi onay süreçlerinin tamamını görebilmekte; Süreç, Büyükşehir Belediyesine geçtikten sonraki süreçler İlçe Belediyesi Takip Panelinde görüntülenmemektedir.

Büyükşehir belediyesi ise süreç izleme panelinde, ilçeden gelen tadilat tekliflerinin ilçedeki onay süreçlerinin tamamını görebilmektedir.

 

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Süreç Yönetimi

Tadilat Başvurusu, vatandaş veya müellifinin belediyeye bir dilekçeyle kayıttan girişiyle başlayıp, mecliste oylanıp kabulü veya reddiyle sonlanan çok aşamalı bir süreç olup, bu süreçte bazı zorunlu belgelerin tasnifi ve ilgili mercilere sunulması, kontrolü gibi işlem adımları içermektedir. Her işlem adımının harita ile entegrasyonu işin sağlıklı yürümesi için önemlidir. Sistem tüm tadilat tekliflerini depolama ve görüntülemeye elverişli olduğundan önceki başvurularla birlikte değerlendirmeye olanak sağlamakta, böylelikle çalışma diğer etmenlerle birlikte değerlendirilebilmektedir.

Süreç yönetimi, belli adımlarda ilgilisi ve birimler arası iletişimde SMS, mail gibi araçlarla geri bildirimlere olanak sağlamaktadır.

Section
Column
width50%

Belediye İçi İşleyişte Şeffaflık

Tüm plan değişiklik talep takibinin belediye içinde açık bir platformda yürütülebilmesi, işleyişte şeffaflık; iş süreçlerinin birimler arası ve kendi içlerinde zaman ölçümlerinin yapılabilmesine olanak sağlaması, belediyecilik hizmetlerinin hızlanmasına katkı sağlamaktadır.

Belediye Meclisi, aylık toplantılarında tadilat başvuru değerlendirmelerini bu sistem üzerinden yapabilmekte; onaylanan tadilatlar meclis kararıyla süreçte son adım olan 'Yayın' özelliği ile Belediye'nin Resmi İnternet Sitesi'nde aynı anda askıya çıkmaktadır.

Başvuru sahibi, başvuru numarası ile bu platformda dilekçesinin takibini belediye binasına gitmeden yapabilmektedir.

Column
width50%

Localtab
titleÖzellikler
Section
Column
width50%

Tadilat Süreç Adımları

Plan tadilatlarına ilişkin süreç iş akışı ilçe belediyesinin ve/veya vatandaşın başvurusuyla başlayan, tadilatın onay veya reddiyle sonuçlanan tüm adımları içermektedir. Her süreçte ilgili sürecin evrakları türlerine göre depolanabilmektedir.

Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Tadilatların Harita Tematikleri ile Yorumu

Tadilatlar başvuru türlerine göre, başvuru konularına göre, onay durumlarına göre gruplanbilmektedir. Böylelikle plan üzerindeki tadilat teklifleri yapılaşmış alanın ihtiyaçlarının yorumlanabilmesi adına ipuçları taşımakta, sistem sayesinde harita temelli tematikler yapılarak alan üzerindeki dağılım izlenebilmektedir.

Section
Column
width50%

Birimler Arası Etkileşimli Dosya İletimi

Sistem üzerindeki bilgilendirme araçları sayesinde birimler arasında dosyaların iletimi bildirimlerle eksiksiz yapılmakta, sistem belli zaman periyodlarını aşan süreçlerde ilgilisine uyarı verebilmektedir. Zaman bazlı performans ölçümleri yapılabilmektedir.

Belediye Meclisinde görüşülecek dosyalar meclis aşamasındaki süreç seçimi ile görüntülenebilmekte, ekli dosyaları ile değerlendirilebilmektedir

Column
width50%

 

 

Section
Column
width50%

Column
width50%

Vatandaş Takip Paneli

Vatandaş Takip Paneli eklentisi ile, tadilat başvuruları; başvuru no ve T.C. Kimlik No parametreleri ile izlenebilmekte, süreci ve hangi birimde olduğu sorgulanabilmektedir. Belediyenin isteği doğrultusunda bu panel, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanabilmektedir.

Localtab
titleLisanslama
Section
Column
width100%
KEOS.TSY
ModulGerekli
Netigma RuntimeLisansGerekli
KEOS.ABSModulGerekli
Netgis ServerLisansGerekli
Netgis SDKLisansGerekli
KEOS.PYSEk ürünİsteğe Bağlı
Web AskıEk ürünİsteğe Bağlı

 

 

Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%

Dokümanlar

Children Display
alltrue
depth3

Column
width50%

Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aowTUq1RYT0?list=PLrD9FRJJK3ryWgTa3K4aoI1oCAMcNuch0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Teknik Videolar

Rapor Tasarımı, Sorgu Sonucu Özelleştirmesi, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi, Doküman Arşivi, İşlem Günlükleri, Dil Desteği, Netigma Bilgi Kaynakları, Özel Sayfa Eklemek, Netigma Bileşeni Oluşturma, NCDN Tanıtımı, Sorgu Şablonları, Anasayfa Tasarımı konu başlıklarından oluşan çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

Section
Column
width50%

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Netcad Forum'a giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Column
width50%

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width25%

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Column
width25%

Tekirdağ Büyülşehir Belediyesi